Witold Karczewski

 

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wroc³awskiego

ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wroc³aw, tel. 71 375-7808

 

witold.karczewski at cs.uni.wroc.pl

 

Konsultacje: czwartek: 14-16

pokój 239

 

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

 

Wnioskowanie statystyczne

 

Algebra