Numerical Analysis Research Group - Seminars 2016/17


Institute of Computer Science
ul. Joliot-Curie 15, Wrocław

Room 237 (Room 104, on special occasions)
Tuesdays, 14.15-16.00

5.12.2017
Stefan Paszkowski
        TBA
[TBA]

Streszczenie

TBA

21.11.2017
Paweł Rajba
        Zastosowanie Domain Driven Design w projektowaniu systemów kontroli dostępu
[Applying Domain Driven Design in architecting Access Control Solutions]

Abstract

Nowadays, we are observing a popular trend in which all functionalities are available as services (Everything-as-a-Service, XaaS). On this list we can also find security including access control solutions supported by many products on the market. Even if this approach brings many advantages, it may also lead to problems related to maintability and increased security risks.

In the presentation I will show how to design access control solution applying Domain Driven Design thinking. I will analyze and propose solutions for different scenarios.

07.11.2017
Anna Bartkowiak
        Metoda NMF w znajdywaniu podgrup w danych medycznych
[NMF method in search of clusters in some medical data]

Streszczenie

NMF to Non-negative Matrix Factorization, czyli nieujemna faktoryzacja macierzy danych, wylansowana przez Lee i Seunga (1999). Będą rozważane dwa algorytmy (classic i symmetric) wykazujące na początkowym etapie pewne podobieństwa do metod 'k-means' i 'spectral clustering'.

Przedmiotem analizy będą dane spirometryczne zebrane przez prof. J. Liebharta; zawierają one pomiary pacjentów o trzech stanach układu wentylacyjnego: obturacja, restrykcja i stan normalny. Pokazane są problemy z przygotowaniem danych do właściwej analizy statystyczno-matematycznej, a następnie z wyciągnięciem wniosków.

07.11.2017
Zespół ZMN
        Wrażenia z konferencji
[Impressions of summer conferences]