Numerical Analysis Research Group

Institute of Computer Science, University of Wrocław

Members

Anna Bartkowiak
Filip Chudy
Przemysław Gospodarczyk
Witold Karczewski
Robert Kraus
Stanisław Lewanowicz
Rafał Nowak
Paweł Rajba
Paweł Woźny, Head

Recent publications
Seminar - current schedule
Seminar - history

Current research

Computational statistics - Anna Bartkowiak
Computer graphics - Robert Kraus
Convergence acceleration - Filip Chudy, Rafał Nowak, Paweł Woźny
Dual bases - Filip Chudy, Przemysław Gospodarczyk, Stanisław Lewanowicz, Paweł Woźny,
Mathematical methods for curves and surfaces Przemysław Gospodarczyk, Stanisław Lewanowicz, Paweł Woźny,
Optimisation methods - Witold Karczewski, Paweł Rajba
Theory and applications of special functions and orthogonal polynomials - Stanisław Lewanowicz, Rafał Nowak, Paweł Woźny


Mail to: Paweł Woźny