Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Lista zamienników za przedmioty obowiązkowe  

W programie studiów stacjonarnych drugiego stopnia występuje pojecie wersji rozszerzonych przedmiotów z grupy O.2 (patrz rozdział 1.2 ww. programu). W celu wykazania się znajomością treści tych przedmiotów na studiach drugiego stopnia, można na tych studiach zaliczyć ich następujące zamienniki:

 • Algorytmy i struktury danych:
  • Algorytmy grafowe,
  • Algorytmy on-line,
  • Algorytmy tekstowe,
  • Algorytmy rozproszone,
  • Geometria obliczeniowa
  • Optymalizacja kombinatoryczna (do 2012/13)
 • Analiza numeryczna:
  • Flight Simulation (dodane od 2014/15, obowiązuje także wcześniej)
  • Matematyczne metody grafiki komputerowej,
  • Modelowanie zjawisk przyrodniczych,
  • Realistyczna grafika komputerowa
  • Sieci neuronowe (na rok 2014/15)
 • Matematyka dyskretna:
  • Kombinatoryka,
  • Kryptografia,
  • Optymalizacja kombinatoryczna,
  • Teoria grafów (dodane od 2014/15, obowiązuje także wcześniej)
 • Programowanie:
  • Analiza programów komputerowych
  • Compiler construction
  • Metody translacji (do 2012/13)
  • Podstawy języków programowania w systemie Coq (dodane od 2014/15)
  • Rachunek lambda / Wstęp do rachunku lambda (do 2012/13)
  • Semantyka języków programowania (od 2013/14 roku)
  • Systemy typów (do 2012/13)
  • Teoretyczne podstawy języków programowania
  • Teoretyczne podstawy procesów współbieżnych
  • Weryfikacja wspomagana komputerowo (dodane od 2014/15)

Uwaga: Powyższa lista może być aktualizowana w kolejnych latach. Może również zawierać przedmioty, które nie weszły do oferty w danym roku akademickim.

(Utworzone przez P.Kanarek, 4.03.2008r.)

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS