Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Przedmioty gwarantowane od 2013 i osiąganie innych efektów kształcenia  

Załącznik do programu studiów I stopnia obowiązującego od 2013 roku

Zgodnie z programem studiów 1-go stopnia obowiązującym studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/14 lub później, w toku studiów, obok zdobycia odpowiedniej liczby ECTS, konieczne jest osiągnięcie wszystkich wymaganych efektów kształcenia. Efekty są podzielone na grupy - student zalicza grupę efektów, jeśli zalicza przedmiot, który jest wskazany dla tej grupy jako pokrywający.

Szczegółowa informacja na ten temat jest treścią rozdz.5 programu studiów.

Grupy pokryte przez przedmioty i elementy obowiązkowe

Wynienione niżej grupy efektów "pokryją się same", jeśli student zaliczy wymagne w programie przedmioty obowiązkowe oraz elementy obowiązkowe:

Grupa efektów Rodzaj studiów Przedmioty lub elementy obowiązkowe pokrywające grupę
Matematyka dyskretna lic i inż Matematyka dyskretna (L) lub (M)
Metody numeryczne lic i inż Analiza numeryczna (L) lub (M)
Algorytmy i struktury danych lic i inż Algorytmy i struktury danych (L) lub (M)
Programowanie lic i inż Metody programowania
Logika lic i inż Logika dla informatyków
Analiza matematyczna lic i inż Analiza matematyczna
Algebra lic i inż Algebra
Współpraca w grupie lic i inż seminarium, projekt, praktyka
Systemy komputerowe (I) inż przedmioty typu I.inż i K.inż
Przedsiębiorczość i praktyka pracy informatyka lic i inż projekt i praktyka
Samokształcenie lic i inż Przedmioty typu O2, seminarium, projekt programistyczny
Uczciwość i etyka lic i inż O (Logika, AiSD, AN, MP), projekt, seminarium, praktyka
Język obcy lic i inż Lektorat, seminarium, projekt
Badania eksperymentalne (I) inż przedmioty typu I.inż i K.inż
Inżynieria oprogramowania (I) inż przedmioty dla grup ASK, SK, SO, BD, IO(L) oraz projekt zespołowy i dłuższa praktyka
Społeczno-ekonomiczne aspekty informatyki (I) inż przedmioty pokrywajce grupę IO (L), projekt zespołowy, praktyka, przedmiot hum-społ z zakresu ekonomii

Grupy efektów pokryte przez przedmioty gwarantowane i inne

Pozostałe grupy efektów kształcenia studenci zaliczają poprzez zaliczenie przedmiotów pokrywających te grupy. Dla każdego rocznika wskazny jest zestaw przedmiotów gwarantowanych pozwalających na pewno te grupy zaliczyć. Oprócz nich w programie mogą pojawić się inne przedmioty wskazane, jako pokrywające daną grupę. Studenci mogą wybierać, jakim przedmiotem chcą daną grupę efektów zaliczyć: gwarantowanym (na pewno pojawi się w ofercie) czy innym (o ile pojawi się w ofercie)

Grupa efektów Rodzaj studiów Przedmioty gwarantowane (dla roczników) Inne przedmioty pokrywające grupę (będzie uzupełniona)
Rachunek prawdopodobieństwa (L) lic i inż Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (2013-2015), Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków (2013-2015)
Podstawy informatyki i programowania lic i inż Wstęp do informatyki (2013-2015) Algorytmy i struktury danych (L), (M)
Programowanie i projektowanie obiektowe lic i inż Programowanie obiektowe (2013-2015) Kurs języka C++, Kurs jezyka Java, Kurs: Programowanie w C++
Podstawy inżynierii oprogramowania lic i inż Programowanie obiektowe (2013-2015), Inżynieria oprogramowania (2013-2015) Kurs: Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania
Architektury systemów komputerowych lic i inż Architektury systemów komputerowych (2013-2015) Systemy komputerowe (wcześniej ASK+SO)
Systemy operacyjne lic i inż Systemy operacyjne (2013-2015) Systemy komputerowe (wcześniej ASK+SO)
Sieci komputerowe lic i inż Sieci komputerowe (2013-2015) CCNA1
Bazy danych lic i inż Bazy danych (2013-2015) Kurs projektowania aplikacji z bazami danych
Inżynieria oprogramowania (L) lic i inż Inżynieria oprogramowania (2013-2015) Projektowanie obiektowe oprogramowania
Rachunek prawdopodobieństwa (I) inż Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (2013-2015), Wnioskowanie statystyczne (2013-2015)

Informacja na powyższy temat jest treścią rozdz.6 programu studiów.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS