Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Przedmioty kierunkowe  

Lista przedmiotów kierunkowych na studiach drugiego stopnia (ost. aktualizacja 11.X.2012, P.Kanarek)

A. Przedmioty związane z Modelowaniem i analizą systemów informatycznych:

 • Analiza programów komputerowych
 • Architektury współczesnych procesorów (dodane w 2012)
 • Efektywne tworzenie oprogramowania
 • Kontynuacje: teoria i zastosowania
 • Kurs UML
 • Modelowanie i weryfikacja systemów reaktywnych
 • Obliczenia i wnioskowanie w systemie Coq
 • Projektowanie obiektowe oprogramowania
 • Seminarium: Algorytmu heurystyczne (dodane w 2012)
 • Seminarium: Bezpieczeństwo aplikacji internetowych (dodane w 2012)
 • Seminarium: Implementacja języków funkcyjnych (dodane w 2012)
 • Seminarium: Języki programowania: nowe osiągnięcia i trendy
 • Seminarium: Testowanie oprogramowania (dodane w 2012)
 • Seminarium: typy i języki
 • Systemy typów
 • Teoretyczne podstawy systemów współbieżnych (dodane w 2012)

B. Przedmioty związane z Zastosowaniami informatyki:

 • Algorytmiczna teoria gier
 • Algorytmy ewolucyjne
 • Algorytmy Internetu
 • Algorytmy i struktury danych w sieciach komputerowych
 • Algorytmy tekstowe (dodane 2012)
 • Analiza programów komputerowych
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bazy danych 2
 • Compiler construction
 • Flight Simulation (dodane w 2012)
 • Hurtownie danych i Data Mining
 • Implementacja funkcjonalnych języków oprogramowania
 • Kompresja danych
 • Kryptografia
 • Kurs: Implementacja metod kompresji danych
 • Matematyczne metody grafiki komputerowej
 • Metody biometryczne (dodane w 2012)
 • Metody obliczeniowe algebry liniowej
 • Metody optymalizacji
 • Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu i sterowaniu produkcją (dodane w 2013)
 • Modelowanie zjawisk przyrodniczych (dodane w 2012)
 • Obliczenia równoległe i rozproszone
 • Pewne algorytmy symboliczne
 • Podstawy XML
 • Praktyka optymalizacji
 • Programowanie gier
 • Projektowanie sieci sieci: algorytmy oparte o programy liniowe
 • Przetwarzanie dużych danych
 • Przetwarzanie języka naturalnego
 • Przetwarzanie obrazów
 • Realistyczna grafika komputerowa
 • Seminarium: Algorytmy biologii obliczeniowej
 • Seminarium: Algorytmy w komunikacji bezprzewodowej (dodane w sem. lato 2012/13)
 • Seminarium: Bezpieczeństwo komputerowe
 • Seminarium: Data-Mining - klasyfikacja i grupowanie danych (dodane w 2012)
 • Seminarium: Eksploracja dużych zbiorów danych (dodane w 2012)
 • Seminarium: General Game Playing (dodane w 2012)
 • Seminarium: Internet przyszłości
 • Seminarium: Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych
 • Seminarium: Programowanie gier
 • Seminarium: Rozpoznawanie obiektów 3D (dodane w 2012)
 • Seminarium: Zastosowania algorytmów ewolucyjnych
 • Sieci neuronowe
 • Synteza dźwięku
 • Synteza mowy
 • Systemy inteligentnych agentów
 • Sztuczna inteligencja. Ze względu na występowanie przedmiotu w standardach pierwszego stopnia (inżynierskich) należy traktować jego obecność jako niepewną i być może tymczasową
 • Sztuczna inteligencja i logika
 • Text mining
 • Wdrażanie systemów klasy ERP
 • Wyszukiwanie informacji
 • XML i bazy danych
 • Zastosowania algorytmów ewolucyjnych
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS