Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Zamienniki przedmiotów gwarantowanych  

Obowiązuje następująca lista przedmiotów, z których zaliczenia wynika zaliczenie obowiązkowych treści z przedmiotów gwarantowanych I.1

 1. Elementy rachunku prawdopodobieństwa:
  • Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków
  • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 2. Wstęp do informatyki:
  • Programowanie (wersja L lub M)
 3. Sieci komputerowe:
  • CCNA 1 (zaliczone w roku akademickim 2010/2011 lub wcześniej)
  • CCNA 1 (zaliczone od roku akademickiego 2014/15)
  • CCNA 4
 4. Inżynieria oprogramowania:
  • Zarządzanie projektami w praktyce
  • Efektywne tworzenie oprogramowania
  • Kurs: Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania
 5. Bazy danych:
  • Bazy danych 2
  • XML i bazy danych
  • Kurs projektowania aplikacji bazodanowych w .NET
  • Kurs projektowania aplikacji bazodanowych (od roku akademickiego 2012/13), także Kurs projektowania aplikacji z bazami danych
 6. Systemy operacyjne:
  • Systemy operacyjne 2

Dla studiów inżynierskich obowiązuje dodatkowo następująca lista:

 1. Metody probabilistyczne i statystyka:
  • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 2. Grafika komputerowa:
  • Realistyczna grafika komputerowa
  • Matematyczne metody grafiki komputerowej
 3. Sztuczna inteligencja:
  • Podstawy sztucznej inteligencji
  • Sztuczna inteligencja 2
  • Równoległe algorytmy sztucznej inteligencji
  • Programowanie logiczne
  • Sztuczna inteligencja i logika
  • Systemy inteligentnych agentów
  • Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu i sterowaniu produkcją (w roku akademickim 2013/14 i 2014/15)
 4. Komunikacja człowiek-komputer:
  • Kurs WWW (od roku akademickiego 2014/15)
  • Kurs: Practical C# Enterprise Software Development (od roku akademickiego 2013/14)

Obie listy będą w kolejnych semestrach uaktualniane. Przedmioty, które na nich się znajdują nie będą z nich usuwane (choć oczywiście mogą one czasowo bądź na stałe zniknąć z oferty dydaktycznej Instytutu Informatyki).

Dodatkowe zamienniki w roku akademickim 2012/2013

W semestrze zimowym 2012/2013 treści obowiązkowe z zakresu komunikacji człowiek-komputer oraz projekt zespołowy MOŻNA zaliczyć dodatkowo w ramach wymienionych niżej przedmiotów. Należy przy tym zwrócić uwagę, że wymienione przedmioty NIE MUSZĄ wymagać tych treści (np. projekt nie musi być zespołowy lub nie musi mieć interfejsu użytkownika), ale MOGĄ. Oznacza to, że należy uzgodnić z prowadzącym na początku semestru, że będzie się realizowało projekt spełniający podane wymagania (KCK lub PZ), a nastepnie w trakcie zajęć wypełnić konieczne wymogi określone przez prowadzącego.

Zaliczenie treści KCK (oprócz przedmiotu Komunikacja człowiek-komputer) jest możliwe w ramach:

 • Równoległe algorytmy sztucznej inteligencji
 • Kurs: Nowoczesne technologie WWW

Zaliczenie projektu zespołowego jest możliwe w ramach:

 • Semestr zimowy 2012/13
  • Praktyka optymalizacji
  • Równoległe algorytmy sztucznej inteligencji
  • Efektywne tworzenie oprogramowania
  • Kurs: Nowowczesne technologie WWW
  • Kurs: Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania
  • Systemy wbudowane
 • Semestr letni 2012/13
  • Systemów inteligentnych agentów
  • Kurs programowania aplikacji bazodanowych
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS