Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Rady i Senat  

Rok akademicki 2015/2016
Terminy posiedzeń Rady Instytutu
godz. 12:15; sala 119

13 października 2015
10 listopada 2015
01 grudnia 2015
12 stycznia 2016
09 lutego 2016
08 marca 2016
12 kwietnia 2016
10 maja 2016
07 czerwca 2016
27 września 2016 godz. 11:00

Terminy posiedzeń Rady Wydziału
godz. 12:15; sala 119 w Instytucie Informatyki

20 października 2015 r.
17 listopada 2015 r.
08 grudnia 2015 r.
19 stycznia 2016 r.
16 lutego 2016 r.
15 marca 2016 r.
19 kwietnia 2016 r.
17 maja 2016 r.
14 czerwca 2016 r.
27 września 2016

Terminy posiedzeń Senatu UWr
godz. 9:00

28 października 2015 r.
25 listopada 2015 r.
16 grudnia 2015 r.
27 stycznia 2016 r.
24 lutego 2016 r.
23 marca 2016 r.
27 kwietnia 2016 r.
25 maja 2016 r.
22 czerwca 2016 r.
28 września 2016 r.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS