Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Raporty techniczne (1997-2008)  

Raporty techniczne Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

2008

  • 2008/05: Jakub Łopuszański On-Line Exploration of Trees of Known Depth by a Team of Mobile Robots (.ps, .pdf)
  • 2008/04: Marcin Bieńkowski, Paweł Zalewski Network Exploration with Traceroute Calls (.ps, .pdf)
  • 2008/03: Marcin Bieńkowski Ski Rental Problem with Dynamic Pricing (.ps, .pdf)
  • 2008/02: Marcin Bieńkowski, Marek Chrobak, Christoph Dürr, Mathilde Hurand, Artur Jeż, Łukasz Jeż, Jakub Łopuszański, Grzegorz Stachowiak Generalized Whac-a-Mole (.ps, .pdf)
  • 2008/01: Tomasz Jurdziński Leftist Grammars are Nonprimitive Recursive (.ps, .pdf)

2007

  • 2007/01: Artur Jeż Conjunctive grammars can generate non-regular unary languages (.ps, .pdf)
  • 2007/02: Marcin Bieńkowski, Jarosław Kutyłowski The k-Resource Problem on Uniform and on Uniformly Decomposable Metric Spaces (.ps, .pdf)
  • 2007/03: Artur Jeż, Tomasz Jurdziński, Krzysztof Loryś Results for extensions of prefix grammars (.ps, .pdf)

Raporty techniczne z lat 1997-2001
Z różnych przyczyn raporty techniczne nie ukazywały się w latach 2002-2006. Raporty z lat 1997-2001 znajdują się tutaj.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS