Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Zmiany w programach studiów z 2013 roku wprowadzone we wrześniu 2015 roku  

Przedmioty nieinformatyczne

W programach studiów (I i II stopnia) występowała kategoria przedmioty nieinformatyczne (N). Związane z nią wymagania punktowe wynosiły:

  • od 4 do 6 ECTS na studiach I stopnia
  • do 4 ECTS na studiach II stopnia

Przedmioty humanistyczno-społeczne

Ww kategoria zostaje zastąpiona kategorią przedmioty humanistyczno-społeczne (HS) a związane z nią wymagania punktowe poniższymi:

  • od 5 do 6 ECTS na studiach I stopnia
  • dokładnie 5 ECTS na studiach II stopnia
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS