Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Wydarzenia naukowe  

Wydarzeniach i osiągnięcia naukowe

Na ostatnim w tym semestrze seminarium Zakładu Metod Numerycznych (3 lutego br., godz. 14:15, sala 237) prof. Stefan Paszkowski wygłosi komunikat pt. "Wariacje w B-dur na temat ciągów Fareya".

Streszczenie:

Uogólnienia ciągów Fareya zachowujące ich niektóre istotne własności, ale pozwalające na (ograniczoną) swobodę stopniowego rozszerzania skończonych zbiorów liczb wymiernych tak, aby pokrywać przedział [0,1] zgodnie z określonymi wymaganiami.

W dniu 28 stycznia 2015 (środa, godz. 10:15-12:00, sala 25) na seminarium Zakładu Optymalizacji Kombinatorycznej Łukasz Jeż przedstawi wyniki z pracy z konferencji SODA 2015 pt. Pricing Online Decisions: Beyond Auctions autorów: Ilan Reuven Cohen, Alon Eden, Amos Fiat, Łukasz Jeż.

Na kolejnym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (27 stycznia, godz. 14:15, sala 237) zespół w składzie: prof. Stanisław Lewanowicz, dr hab. Paweł Woźny opowie o "Aproksymacji wielomianowej trójkątnego płata wymiernej powierzchni Beziera".

Medale XXX-lecia PTI

W dniu 13 grudnia 2014 r., ZG PTI (na wniosek ODS PTI) przyznał Medale XXX-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Medale otrzymali:
1. Prof. dr hab. Stefan Paszkowski - za zasługi dla informatyki polskiej i pionierskie prace na rzecz rozwoju środowiska informatycznego
2. Dr Krystyna Jerzykiewicz - za zasługi na rzecz rozwoju informatyki polskiej
3. Doc. dr Roman Zuber - za wkład wniesiony w rozwój informatyki polskiej
4. Prof. dr hab. Maciej M. Sysło - za zaangażowanie w rozwój edukacji informatycznej.

Na najbliższym seminarium Zakładu Złożoności Obliczeniowej i Algorytmów (czwartek, 15 stycznia, godz. 12:15, sala 119) prof. Bogdan Chlebus (University of Colorado, Denver) wygłosi wykład "Broadcasting on Multiple Access Channels: Dynamic - Distributed - Deterministic".

Seminarium ZMN: Stefan Paszkowski o "Wariacjach w B-dur na temat ciągów Farey'a" zostało odwołane.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS