Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Wydarzenia naukowe  

Wydarzeniach i osiągnięcia naukowe

Hans de Nivelle o "Geometric resolution"

W dniu 8 listopada 2006 o godz. 16:15 w sali 141 Hans de Nivelle z Instytutu Maksa Plancka w Saarbruecken wygłosi referat pod tytułem Geometric Resolution.

Dlaczego algebra?

W dniu 6 listopada 2006 odwiedzi nas Mikołaj Bojańczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. O godz. 10:15 wygłosi referat pt. "Dlaczego algebra?".

"E-unification and some decidable equational theories"

W dniu 27 października 2006 o godz. 14:15, na seminarium Zakładu Językow Programowania referat pt. E-unification and some decidable equational theories wygłosi Barbara Morawska z Uniwersytetu w Dreźnie.

W dniu 24 października 2006 o godzinie 14.15 w sali 104 na seminarium Zakładu Metod Numerycznych odbędzie się wykład Rafała Raciborskiego z European Center for Advanced Research In Economics and Statistics (ECARES), Université Libre de Bruxelles i Piotra Lipińskiego z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego pod tytułem Obliczenia ewolucyjne w analizie rynku energii elektrycznej podczas którego autorzy opowiedzą o wspólnie prowadzonych badaniach w tej dziedzinie.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS