Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Wydarzenia naukowe  

Wydarzeniach i osiągnięcia naukowe

Na seminarium ZZOiAA w dniu 29.X.2015 o godz. 12:15 Paweł Gawrychowski opowie o wspólnej pracy z Johannesem Fischerem, Travisem Gagie oraz Tomaszem Kociumaką (http://arxiv.org/abs/1504.06647).

Na najbliższych dwóch seminariach Zakładu Metod Numerycznych (27 października i 3 listopada, godz. 14:15, sala 237) zespół w składzie prof. Stanisław Lewanowicz, dr Paweł Keller (PWr) i dr hab. Paweł Woźny przedstawi referat pt. "Raz jeszcze o aproksymacji wielomianowej wymiernych trójkątnych płatów Béziera".

W dniu 20 października 2015 (wtorek, godz. 10:15-12:00, sala 310) na seminarium Zakładu Optymalizacji Kombinatorycznej Mateusz Lewandowski przedstawi wyniki na temat Approximation algorithms for the node-weighted prize-collecting Steiner tree problem (NWPCST) on planar graphs.

Najbliższe seminarium ZZOiAA odbędzie się wyjątkowo w poniedziałek, 26 października, o godz. 14.15 w sali 141. Damian Straszak opowie o technikach analitycznych w algorytmice.

W dniu 13 października 2015 (wtorek, godz. 10:15-12:00, sala 310) na seminarium Zakładu Optymalizacji Kombinatorycznej Jarosław Byrka przedstawi wyniki na temat Online Algorithms for Multi-Level Aggregation.

Na seminarium ZOiAA w dniu 8 października 2015 (godz. 12:15, sala 119) wystąpi Gianluca de Marco z Uniwersytetu w Salerno. Tytuł jego wystąpienia: Determining the majority by color comparisons.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS