Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Dla młodzieży  

Informacje, które mogą przybliżyć instytut młodzieży szkolnej myślącej o studiach

Nagroda dla naszych doktorantów

Nasi doktoranci: Paweł Gawrychowski i Artur Jeż otrzymali nagrodę za najlepszą pracę studencką na konferencji Mathematical Foundations of Computer Science 2009.

Złoty medal dla studenta Marcina Dublańskiego

Student III roku, Marcin Dublański, zdobył złoty medal w kategorii "student" w finale konkursu Gry Matematyczne i Logiczne, kemóry odbył się w Paryżu w dniach 28-29 sierpnia.

Nasz człowiek w Redmond

Od 10 lipca w głównej siedzibie Microsoft w Redmond pracuje Władysław Kwaśnicki, student Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest jednym z ośmiu Polaków, których informatyczny koncern przyjął w tym roku na 12-tygodniowy letni staż.

Współpraca z Google

W przyszłym roku akademickim w Instytucie Informatyki UWr odbędą się otwarte wykłady prowadzone we współpracy z firmą Google.

Celem zajęć będzie zaprezentowanie nowoczesnych technologii obecnie wykorzystywanych, bądź też pojawiających się dopiero, w przemyśle informatycznym. Wykłady obejmą swoim zakresem stosunkowo szeroki zakres zagadnień, od nowoczesnych metod równoległego przetwarzania danych po przykłady konkretnych technologii ułatwiających tworzenie aplikacji internetowych.

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu Odkrywcy z kasą został zespół SOF Team z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie:
Piotr Osiadły
Dariusz Farkas
Michał Such
Grzegorz Chrubasik

Jakub Łopuszański, doktorant w Instytucie Informatyki UWr, został jednym z pięciu finalistów SIGMOD Programming Contest. Przedmiotem konkursu było stworzenie efektywnego indeksu dla danych przechowywanych w pamięci operacyjnej. Finał odbędzie się na przełomie czerwca i lipca w czasie konferencji SIGMOD'09 w Providence, Rhode Island, USA.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS