Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Ogłoszenia dla studentów  

Bieżące ogłoszenia dla studentów dotyczące zajęć, egzaminów, stypendiów itp.

Festiwal animacji komputerowej

Premier Computer Animation Festival showcases a world-wide collection of the year’s best works. An internationally recognized jury receives hundreds of submissions and presents the most creative works of the year in daily Animation Theater and Electronic Theater screenings. Selections include outstanding achievements in time-based art, scientific visualization, visual effects, real-time graphics, and narrative shorts.

W przyszłym tygodniu rozpocznie się minikurs poprowadzony przez Prof. Tomasza Bednarza z Science and Engineering Faculty of Queensland University of Technology (http://staff.qut.edu.au/staff/bednarz).
Na pierwszy wykład zapraszamy 3.XII.2015 o godz. 14:15 do sali 141 (może być przesunięty na 16:15 — zainteresowanych proszę o kontakt w spawie terminu i uczestnictwa z Łukaszem Piwowarem).

Planowany wymiar kursu to 4 wykłady i 4 laboratoria (16 godz. i 2 ECTS). Kolejne zajęcia są planowane w następne czwartki i piątki w ciągu najbliższych 3 tygodni, ale istnieje możliwość dostosowania terminu do możliwości zainteresowanych — ta kwestia zostanie przedyskutowana na pierwszym wykładzie.

Opis minikursu:

Modern Platforms for Big Data Analytics, Graphics and Visualisation

This lecture introduces various concepts for Big Data Analytics, Visual Analytics, Graphics and Visualization in four modules.

The first module introduces Big Data platforms concepts for storage and compute. It showcases Hadoop Distributed File System (HDFS) and Hadoop MapReduce techniques with examples and few design patterns. It also demonstrates chosen technologies from Big Data ecosystem such as Apache Pig, Apache Spark, Mahout and Scoop, etc. Learn basic concepts about data to decisions.

Spotkanie ze sponsorami AMPPZ

Sponsorzy AMPPZ zapraszają studentów, którzy nie uczestniczą w zawodach, na spotkanie ze swymi przedstawicielami. W niedzielę, 25 października, w godzinach 10-12, w hallu IIUWr będzie można porozmawiać o możliwościach odbycia praktyk, pracy, oczekiwaniach firm… wpisać swoje dane kontaktowe… Sponsorami AMPPZ są:

  • Facebook
  • Google
  • TenSquareGames
  • Nokia
  • Dolby
  • Credit Suisse

Do pierwszego roku informatyki i ISIM!

Studenci pierwszego roku, którzy zaczynają studia proszenie są o wykonanie nastepujących czynności:

  • Zalogowanie się do zapisów (zapisy.ii.uni.wroc.pl) i uzupełnienie tam swoich danych, przede wszystkim e-maila; do logowania służą id i hasła, które były dzisiaj rozdawane, ewentualnie można po nie zgłosić się jutro do pok. 305.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS