Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Aktualności  

Bieżące wydarzenia w instytucie

Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Doktorantów UWr serdecznie zapraszają do zapisów na warsztaty szkoleniowe "Finansowanie nauki dla doktorantów", które odbędą się 26 maja 2015 r. (wtorek) w godzinach 10:00 - 15:00 w sali 2D im. W. Świdy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (ul. Uniwersytecka 7-10, bud. D).
Swoją obecność potwierdzili już: przedstawiciele MNiSW, NCN, NCBiR, Kierownik Działu Badań Naukowych UWr oraz Rzecznik Patentowy UWr.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Dla uczestników przewidziano certyfikaty oraz przerwę kawową.

Na najbliższym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (5 maja, godz. 14:15, sala 237) prof. Stefan Paszkowski przedstawi referat pt. "Przyspieszanie zbieżności szeregów naprzemiennych".

Streszczenie:

Dla dość szerokiej klasy takich szeregów podano

(i) metodę numeryczną przyspieszania ich zbieżności, związaną z pewnym równaniem różnicowym i ogólniejszą niż znane metody Levina i Wenigera,
(ii) opartą na tymże równaniu metodę analityczną konstrukcji ułamka łańcuchowego, którego redukty pozwalają obliczać przybliżenia sumy szeregu.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS