Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Aktualności  

Bieżące wydarzenia w instytucie

Prace magisterskie z dziedziny bioinformatyki

Poszukujemy zdolnych, pracowitych studentów chętnych do napisania prac magisterskich z dziedziny bioinformatyki. Prace miałyby dwóch opiekunów: Szymona Stomę (INRIA/Paris) oraz oficjalnego promotora będącego pracownikiem Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematy prac są związane z:
1) modelowaniem procesów biologicznych na poziomie molekularnym,
2) tworzeniem narzędzi/algorytmów/standardów wspomagających takowe modelowanie.

Państwowa Komisja Akredytacyjna uznała, iż kształcenie na kierunku informatyka prowadzone na naszym wydziale wyróżnia się na tle kształcenia na tym kierunku w innych krajowych ośrodkach i zasługuje na ocenę wyróżniającą. Pełny tekst opinii komisji w załączeniu: Uchwała PKA z dnia 10.03.2011.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS