Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Aktualności  

Bieżące wydarzenia w instytucie

Na seminarium ZZOiAA w dniu 29.X.2015 o godz. 12:15 Paweł Gawrychowski opowie o wspólnej pracy z Johannesem Fischerem, Travisem Gagie oraz Tomaszem Kociumaką (http://arxiv.org/abs/1504.06647).

Spotkanie ze sponsorami AMPPZ

Sponsorzy AMPPZ zapraszają studentów, którzy nie uczestniczą w zawodach, na spotkanie ze swymi przedstawicielami. W niedzielę, 25 października, w godzinach 10-12, w hallu IIUWr będzie można porozmawiać o możliwościach odbycia praktyk, pracy, oczekiwaniach firm… wpisać swoje dane kontaktowe… Sponsorami AMPPZ są:

  • Facebook
  • Google
  • TenSquareGames
  • Nokia
  • Dolby
  • Credit Suisse

Na najbliższych dwóch seminariach Zakładu Metod Numerycznych (27 października i 3 listopada, godz. 14:15, sala 237) zespół w składzie prof. Stanisław Lewanowicz, dr Paweł Keller (PWr) i dr hab. Paweł Woźny przedstawi referat pt. "Raz jeszcze o aproksymacji wielomianowej wymiernych trójkątnych płatów Béziera".

W dniu 20 października 2015 (wtorek, godz. 10:15-12:00, sala 310) na seminarium Zakładu Optymalizacji Kombinatorycznej Mateusz Lewandowski przedstawi wyniki na temat Approximation algorithms for the node-weighted prize-collecting Steiner tree problem (NWPCST) on planar graphs.

Najbliższe seminarium ZZOiAA odbędzie się wyjątkowo w poniedziałek, 26 października, o godz. 14.15 w sali 141. Damian Straszak opowie o technikach analitycznych w algorytmice.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS