Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Aktualności  

Bieżące wydarzenia w instytucie

Na kolejnym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (15 grudnia, godz. 14:15, sala 237) mgr Przemysław Gospodarczyk i dr hab. Paweł Woźny przedstawią referat pt. "Dualne wielomianowe bazy sklejane".

Festiwal animacji komputerowej

Premier Computer Animation Festival showcases a world-wide collection of the year’s best works. An internationally recognized jury receives hundreds of submissions and presents the most creative works of the year in daily Animation Theater and Electronic Theater screenings. Selections include outstanding achievements in time-based art, scientific visualization, visual effects, real-time graphics, and narrative shorts.

W dniu 1 grudnia 2015 (wtorek, godz. 10:15-12:00, sala 310) na seminarium Zakładu Optymalizacji Kombinatorycznej Bartosz Rybicki przedstawi wyniki na temat An approximation algorithm for Uniform Capacitated k-Median problem with 1+ε capacity violation.

W przyszłym tygodniu rozpocznie się minikurs poprowadzony przez Prof. Tomasza Bednarza z Science and Engineering Faculty of Queensland University of Technology (http://staff.qut.edu.au/staff/bednarz).
Na pierwszy wykład zapraszamy 3.XII.2015 o godz. 14:15 do sali 141 (może być przesunięty na 16:15 — zainteresowanych proszę o kontakt w spawie terminu i uczestnictwa z Łukaszem Piwowarem).

Planowany wymiar kursu to 4 wykłady i 4 laboratoria (16 godz. i 2 ECTS). Kolejne zajęcia są planowane w następne czwartki i piątki w ciągu najbliższych 3 tygodni, ale istnieje możliwość dostosowania terminu do możliwości zainteresowanych — ta kwestia zostanie przedyskutowana na pierwszym wykładzie.

Opis minikursu:

Modern Platforms for Big Data Analytics, Graphics and Visualisation

This lecture introduces various concepts for Big Data Analytics, Visual Analytics, Graphics and Visualization in four modules.

The first module introduces Big Data platforms concepts for storage and compute. It showcases Hadoop Distributed File System (HDFS) and Hadoop MapReduce techniques with examples and few design patterns. It also demonstrates chosen technologies from Big Data ecosystem such as Apache Pig, Apache Spark, Mahout and Scoop, etc. Learn basic concepts about data to decisions.

Na kolejnym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (17 listopada, godz. 14:15, sala 237) dr Rafał Nowak i dr hab. Paweł Woźny przedstawią referat pt. "Przyspieszanie zbieżności szeregów hipergeometrycznych".

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS