Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Projekt UE - studia zamawiane  

Strona projektu studiów zamawianych

Projekt prowadzony przez nasz instytut współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obejmuje bogaty program stypendialny i stażowy oraz rozszerzenie oferty dydaktycznej instytutu o zajęcia doskonalące z matematyki dla kandydatów oraz przedmioty i wykłady informatyczne z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych dla studentów.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS