Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Internetowe studia podyplomowe KNO  

"Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość"

Uwaga: Studia odbywały się w latach 2007-2008. Strona pozostała jako ewentualny zbiór pożytecznych informacji i zasobów, jednak nie jest już aktualizowana.

O studiach

Uniwersytet Wrocławski uczestniczy w realizacji nieodpłatnych studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość, organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i adresowanych do kadry nauczycielskiej wspierającej i nadzorującej ten rodzaj nauczania. Studia będą trwały przez trzy semestry (360 godzin) w okresie czerwiec 2007 - marzec 2008 i będą prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i za pośrednictwem Internetu. Uniwersytet Wrocławski przyjmuje kandydatów na ww. studia zamieszkałych w województwie dolnośląskim i opolskim - kandydaci z pozostałych województw mogą znaleźć właściwą dla swojego miejsca zamieszkania uczelnię realizującą studia na stronie www.come.uw.edu.pl/kno.

Platforma studiów

Studia w istotnej części były prowadzone zdalnie, poprzez platformę Moodle. Kursy prowadzone w ramach studiów są nadal dostępne dla uczestników pod adresem: http://kno.ii.uni.wroc.pl/moodle. Kursy zaliczeniowe uczestników są dostępne pod adresem http://kno.ii.uni.wroc.pl/moodlesandbox. Uczestnicy studiów mogą mieć dostęp do administrowanej w Instytucie platformy w celu prowadzenia własnych kursów pod adresem http://kno.ii.uni.wroc.pl/courses - w celu założenia kont i należy kontaktować się z administratorem tej platformy (namiary na stronie wejściowej).


                                                

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS