Logowanie

Języki

 • Polski
 • English
fotopracownik

Nawigacja

Zbigniew J. Czech

Pracownik  

2000

 1. Z. J. Czech, Parallel simulated annealing for the set-partitioning problem, Proc. of the 8th Euromicro Workshop on Parallel and Distributed Processing, Rhodos, Greece, (January 19-21, 2000), 343-350.
 2. Z. J. Czech, Równoległe algorytmy symulowanego wyżarzania, referat na Letniej Szkole Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, Szczyrk 25-29 września 2000.
 3. Z. J. Czech, Problem dostawy z oknami czasowymi, referat na Konferencji Systemy Wspomagania Decyzji, Materiały Konferencji Naukowej, Zakopane 5-8 XII 2000.
 4. Z. J. Czech, P. Wieczorek, Genetic programming in classification problems, Proc. of the Workshop Intelligent Information Systems IX, Bystra, Poland 12-16 June 2000, 120-124.

1999

 1. Z. J. Czech, Solving the set-partitioning problem using parallel simulated annealing, Proc. of the 3rd International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM'99), (September 14-17 1999), Kazimierz Dolny, Poland, 256-265.
 2. Z. J. Czech, P. Wieczorek, Grammars in genetic programming, Proc. of the Workshop Intelligent Information Systems VIII, Ustroń, Poland 14-18 June 1999, 247-256.

1998

 1. Z. J. Czech, Solving the set-partitioning problem using tabu search, Proc. of the Workshop Intelligent Information Systems, Malbork, Poland 15-19 June 1998, 271-274.

1997

 1. Z. J. Czech, G. Havas, B.S. Majewski, Perfect hashing, Theoretical Computer Science 182 (1997), 1-143.
 2. Z. J. Czech, E. Marzec, Heuristic algorithms for solving the set-partitioning problem, VI Międzynarodowym Sympozjum Inteligentne Systemy Informacyjne, Zakopane, 9-13 czerwca 1997, 258-267.
 3. Z. J. Czech, W. Mikanik, Practical PRAM simulation on T9000 transputers, Proc. 2nd International Conference on Parallel Processing & Applied Mathematics (PPAM'97), Zakopane, Poland, 2-5 September 1997, 186-194.

1996

 1. Z. J. Czech, G. Havas, B.S. Majewski, N.C. Wormald, A family of perfect hashing methods, The Computer Journal 39 (1996), 547-554.
 2. Z. J. Czech, W. Mikanik, Randomized PRAM simulation using T9000 transputers, Proc. of the International Conf. on High-Performance Computing and Networking (HPCN), Brussels, Belgium, April 1996; Lectures Notes in Computer Science 1067, Springer, 1996, 736-743.
 3. Z. J. Czech, G. Havas, B. S. Majewski, N. C. Wormald, A family of prefect hashing methods, The Computer Journal 39 (1996), 547-554.

1995

 1. B. Bartoszek, A. Czarnożyński, Z. J. Czech, M. Konopka, B. Majewski, Z. Szczerbiński, M. Wojtulewicz, Programowanie współbieżne. Wybrane zagadnienia, Skrypt nr 1931, Wyd. 3, Politechnika Śląska, Gliwice 1995, 1-195.
 2. Z. J. Czech, K. Gembala, P. Kowalski, D. Pietruch-Reizes, B. Zajączkowska, Analiza wybranych systemów w komputeryzacji bibliotek, Konsorcjum Uczelni Akademickich i Instytucji Górnego Śląska, Katowice 1995, 1-104.
 3. Z. J. Czech, G. Fronc, P. Kowalski, J. Pawlak, M. Uhlig, Projekt systemu komputeryzacji bibliotek, Konsorcjum Uczelni Akademickich i Instytucji Górnego Śląska, Katowice 1995, 1-104.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS