Logowanie

Języki

 • Polski
 • English
fotopracownik

Nawigacja

Jerzy Witkowski

Pracownik  

1998

 1. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy Informatyki (red. M. M. Sysło), Podręcznik, wyd. 9, PWN, Warszawa 1998, 1-302.

1997

 1. A. Bartkowiak, K. Kala, J. Witkowski, AVP and C+R plots – competition or complementation? (red. J. Janssen, C. N. Lauro), Applied Stochastic Models and Data Analysis. The Ins and Outs of Solving Real Problems, Anacapri (Napoli - Italia) June 11-14, 1997, Contributed Papers, Rocco Curto Editore, Napoli 1997, 31-36.
 2. A. Bartkowiak, W. Kupść, P. Kurjata, J. Witkowski, Graphical assistance for determining quadratic terms to be added to a linear regression model, XLII Sesja Naukowa z Biometrii, Materiały z Konferencji, Poznań 5-6 grudnia 1997, 5-10.
 3. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Podręcznik (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, wyd. 8, 1-302.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Poradnik metodyczny dla nauczyciela (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, 1-522.
 5. J. Witkowski, A comparison of three methods for estimating correlation matrix, Biocybernetics and Biomedical Engineering 17(1997).

1996

 1. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki, podręcznik (red. M. M. Sysło), PWN, Warszawa 1996 (wydanie siódme).
 2. W. Kupść, P. Kurjata, J. Witkowski, Znaczenie wykresów ze zmiennymi dodanymi (AVP) w analizie regresji, Materiały z Dwudziestego Szóstego Colloquium Biometrycznego, 1996, 424-435.

1995

 1. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Podręcznik (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 (z dyskietką) – wyd. 5 i 6.
 2. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Rozwiązania zadań (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, 1-231 (z dyskietką) – wyd. 3.

1994

 1. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki.Podręcznik (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994 (z dyskietką; wyd. 4).
 2. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Rozwiązania zadań (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, 1-231 (z dyskietką; wyd. 2).

1993

 1. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, 1-302 (z dyskietką).

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS