Logowanie

Języki

 • Polski
 • English
fotopracownik

Nawigacja

prof. Maciej M. Sysło

Pracownik  

2016

 1. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Introducing a new computer science curriculum for all school levels in Poland, Informatics in Schools. Curricula, Competences, and Competitions : 8th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution, and Perspectives, ISSEP 2015 Ljubljana, Slovenia, September 28 - October 1, 2015, Proceedings. - Cham : Springer International Publishing, 2016. - (Lecture Notes in Computer Science ; 9378). - S. 141-154. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25396-1_13)

2015

 1. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Informatyka w edukacji: nauczyciel przewodnik i twórca, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2015. - 243, [10] s. : il.
 2. M. M. Sysło, From algorithmic to computational thinking: on the way for computing for all students, ITICSE '15 : Proceedings of the 2015 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. - New York : The Association for Computing Machinery, 2015. (http://dx.doi.org/10.1145/2729094.2742582)
 3. M. M. Sysło, Jak moglibyśmy się uczyć, II: (as we may learn), Człowiek, media, edukacja / red. nauk. Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 345-355.

2014

 1. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Informatyka w edukacji: informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - 344, [9] s.
 2. M. M. Sysło, The First 25 Years of Computers in Education in Poland: 1965-1990, in: A. Tatnall, B. Davey (eds.), History of Comoputers in Education, IFIP AICT 424, Springer-Verlag 2014, 266-290.
 3. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Introducing Students to Recursion: A Multi-facet and Multi-tool Approach, in: Y. Gulbahar, E. Karatas (eds.), ISSEP 2014, LNCS 8730, Springer-Verlag 2014, 124-137.
 4. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Think logarithmically!, in: T. Brinda, N. Reynolds, R. Romeike (eds.), KEYCIT 2014 - Key Competencies in Informatics and ICT, Commentarii informaticae didactisae, 2014, 232-237.
 5. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Learning Mathematics Supported by Computational Thinking, in: G. Futschek, C. Kynigos (eds.), Constructionism and Creativity, Oesterreichische Computer Gesellschaft, Vienna 2014, 258-268.
 6. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Myśl logarytmicznie!, Delta, 12, 2014, 10-13.
 7. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Myślenie komputacyjne. Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne, Informatyka w Edukacji, XI, Wydawnictwo UMK Toruń, 2014, 15-32.

2013

 1. M. M. Sysło, Learning while we are connected, WCCE 2013 : 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Toruń, Poland, July 1-7 2013 Vol. 1, Research Papers / red. Nicholas Reynolds, Mary Webb, Valentina Dagienë, Maciej M. Sysło. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013.
 2. M. M. Sysło, Uczyć się będąc połączonym, IwE 2013 : X konferencja "Informatyka w Edukacji", 5-7 lipca 2013, UMK Toruń : teksty wystąpień / red. Maciej M. Sysło, Anna Beata Kwiatkowska. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013.
 3. M. Berndt-Schreiber, A. B. Kwiatkowska, A. Polewczyński, K. Skowronek, M. M. Sysło, Teacher training one the way to e-teacher qualifications, Learning while we are connected : WCCE 2013 : 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Toruń, Poland, July 1-7 2013. Vol. 2, Practice papers / red. Nicholas Reynolds, Mary Webb, Valentina Dagienë, Maciej M. Sysło. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013. - S. 199-207.
 4. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, E-teacher standards and certificates, Learning while we are connected : WCCE 2013 : 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Toruń, Poland, July 1-7 2013. Vol. 2, Practice papers / red. Nicholas Reynolds, Mary Webb, Valentina Dagiene, Maciej M. Sysło. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013. - S. 145-151.
 5. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Ocena pracy nauczyciela i wspomaganie jego rozwoju w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, Uczyć się będąc połączonym : IwE 2013 : X konferencja "Informatyka w Edukacji", 5-7 lipca 2013, UMK Toruń : teksty wystąpień / red. Maciej M. Sysło, Anna Beata Kwiatkowska. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013. - S. 164-167.
 6. M. Nowicki, M. Matuszak, A. B. Kwiatkowska, P. Bała, M. M. Sysło, Teaching secondary school students programming using distance learning: a case study, Learning while we are connected : WCCE 2013 : 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Toruń, Poland, July 1-7 2013. Vol. 2, Practice papers / red. Nicholas Reynolds, Mary Webb, Valentina Dagiene, Maciej M. Sysło. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013.- S. 246-254.

2012

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka to podstawa, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, s. 184, ISBN: 978-83-02-11898- 2, WSiP, Warszawa 2012, wyd. I, R.
 2. A. B. Kwiatkowska, Z. Nowakowski, M. M. Sysło, E-nauczyciel. Standardy, certyfikaty, sylabusy, Materiały szkoleniowe, Opole 2012.
 3. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Book Embedding of N-Free Posets, EuroCG 2012, Asyz, Włochy, 19-21.03.2012, RK.
 4. M. M. Sysło, Zasoby otwarte - prawdy i fikcje. Środowiska wirtualne zamiast e-podręczników, Meritum, 4, 2012, R.
 5. M. M. Sysło, Homo informaticus: czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie, red. nauk. Maciej M. Sysło Warszawa : Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, 2012. - 310 s.
 6. M. M. Sysło, Indywidualizacja kształcenia: idee, metody, narzędzia, Człowiek, media, edukacja / pod red. nauk. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał. - Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2012. - S. 576-588.

2011

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, s. 288, WSiP, Warszawa 2011, wyd. VIII.
 2. Praca z uczniem uzdolnionym informatycznie. Tło psychologiczno-pedagogiczne, doświadczenia i propozycje zajęć (red. M. M. Sysło), Projekt Informatyka+, WWSI, Warszawa 2011, 1-192.
 3. Podstawy algorytmiki. Zastosowania informatyki (red. M. M. Sysło), Zbiór wykładów Wszechnicy Popołudniowej, Tom 1, Projekt Informatyka+, WWSI, Warszawa 2011, 1-288.
 4. M. M. Sysło, Outreach to prospective informatics students, w: Informatics in schools: contributing to 21st century education, 5th International Conference on Informatics in Schools: Situation, evolution and perspectives, ISSEP 2011, Bratislava, Slovakia, October 26-29, 2011, proceedings /Ivan Kalaš, Roland T. Mittermeir (eds.), Heidelberg: Springer, 2011, (Lecture Notes in Computer Science, 7013), 56-70. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-24722-4_6)

2010

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, s. 360, WSiP, Warszawa 2010, wyd. II.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, s. 160, WSiP, Warszawa 2010, wydanie XII.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, s. 288, WSiP, Warszawa 2010, wyd. VII.
 4. M. M. Sysło, Co pozostaje w edukacji z przemijającej technologii, Człowiek-Media-Edukacja, WN UP, Kraków 2010 (Materiały 20 Symposium Człowiek-Media-Edukacja, Kraków 2010), także Dialog i Edukacja.

2009

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, s. 360, WSiP, Warszawa 2009, wydanie I.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, s. 160, WSiP, Warszawa 2009, wydanie XI.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna. Kształcenie w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, s. 288, WSIP, Warszawa 2009, wydanie VI.
 4. M. M. Sysło, e-learning w szkole, e-mentor, 28/2009, 23-31.
 5. M. M. Sysło, Wkład edukacji informatycznej do nauczania matematyki I. Podejście algorytmiczne, Nauczyciele i Matematyka plus Technologia Informacyjna, 68/2008-2009, 20-27.

2008

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, s. 352, WSiP, Warszawa 2008, wydanie II.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej klasy 4/6 (z płytą CD-ROM – Oprogramowanie TI'99-U), s. 160, WSiP, Warszawa 2008, wydanie X.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, WSiP, Warszawa 2008, wydanie V zmienione.
 4. Informatyka w Edukacji (red. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło), Materiały V Konferencji Informatyka w Edukacji (Toruń, Lipiec 3-6, 2008), UMK Toruń, PTI, Toruń 2008, 1-309.
 5. Informatics Education – Supporting Computational Thinking (red. R. T. Mittermeir, M. M. Sysło), Proceedings of the Third International Conference on Informatics in Secondary Schools – Evolution and Perspectives, ISSEP 2008 (Toruń, July 1-4, 2008), Lecture Notes in Computer Science Vol. 5090 (2008), Springer-Verlag, 1-357.
 6. Informatics Education – Contributing Across Curriculum (red. R. T. Mittermeir, M. M. Sysło), Proceedings of the Third International Conference on Informatics in Secondary Schools – Evolution and Perspectives, ISSEP 2008. Selected papers (Toruń, July 1-4, 2008), UMK Toruń, Toruń 2008, 1-171.
 7. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, The Challenging Face of Informatics Education in Poland (red. R. T. Mittermeir, M. M. Sysło), Informatics Education – Supporting Computational Thinking, Proceedings of the Third International Conference on Informatics in Secondary Schools – Evolution and Perspectives, ISSEP 2008 (Toruń, July 1-4, 2008), Lecture Notes in Computer Science Vol. 5090, 2008, Springer-Verlag, 1-18.
 8. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Edukacja informatyczna – między technologią a pedagogiką (red. M. M. Sysło), Informatyka w Edukacji, V Materiały V Konferencji Informatyka w Edukacji (Toruń, Lipiec 3-6, 2008), UMK Toruń, PTI, Toruń´ 2008, 52-63.

2007

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, s.352, WSiP, Warszawa 2007, wydanie 1.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Oprogramowanie TI'99-U Płyta CD-ROM do podręcznika dla ucznia szkoły podstawowej. Klasy 4/6, WSiP, Warszawa 2007.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej klasy 4/6 (z płytą CD- ROM – Oprogramowanie TP99-U), s. 160, WSiP, Warszawa 2007, wydanie IX.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Płyta Gim-Inf, wersja linux. Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum. Materiały uzupełniające, WSiP, Warszawa 2007.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Płyta Gim-Inf, wersja windows. Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum. Materiały uzupełniające, WSiP, Warszawa 2007.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna CD Materiały uzupełniające, WSIP, Warszawa 2007.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, WSIP, Warszawa 2007, wydanie IV zmienione.

2006

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA, Podręcznik dla ucznia gimnazjum (z 2 płytami CD-ROM), Wydanie VII, WSiP, Warszawa 2006.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA, Oprogramowanie TF99-U. Płyta CD-ROM do podręcznika dla ucznia szkoły podstawowej. Klasy 4/6, Wydanie VI, WSiP, Warszawa 2006.
 3. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA, Płyta CD-ROM Gim-Inf do podręcznika dla ucznia gimnazjum, Wydanie VII, WSiP, Warszawa 2006.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA, Płyta CD-ROM Gim-Lin do podręcznika dla ucznia gimnazjum, Wydanie VII, WSiP, Warszawa 2006.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej. Klasy 4/6, (z płytą CD-ROM - Oprogramowanie TI'99-U), Wydanie VIII, WSiP, Warszawa 2006.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna, Kształcenie w zakresie podstawowym, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (z płytą CD), WSIP, Warszawa 2006, wydanie III.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna. Kształcenie w zakresie podstawowym, Płyta CD do podręcznika dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, WSIP, Warszawa 2006, wydanie III.
 8. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Contribution of Informatics Education to Mathematics Education in Schools (red. R. T. Mittermeir), Informatics Education - The Bridge between Using and Understanding Computers, Proceedings of the Second International Conference on Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2006 (Vilnius, Lithuania, November 7-11, 2006), Lecture Notes in Computer Science Vol. 4226, 2006, 209-219.
 9. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, On Page Number of iV-Free Posets, Electronic Notes in Discrete Mathematics 24, 2006, 243-249.
 10. M. M. Sysło, Czy informatyka ma swoja historię? Czy warto o niej pamiętać i ją przywoływać (red. J. Morbitzer), Komputer w Edukacji, Materiały 16. Ogólnopolskiego Symposium Naukowego "Komputer w Edukacji", Kraków, 29-30 września, 2006, Wydawnictwo Naukowe AP Kraków, Kraków 2006, 232-234.
 11. M. M. Sysło, Ewolucja edukacji w kierunku elastycznego systemu kształcenia (red. W. Strykowski), Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej, Materiały VI Międzynarodowej Konferencji "Media a Edukacja", Poznań 12-14 czerwca, 2006, Wydanie PTTiME, Poznań 2006, 96-102.

2005

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, S. 308, ISBN 83-02-07886-7, WSiP, Warszawa 2005, wydanie VI zmienione.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, S. 160, ISBN 83-02-08162-0, WSiP, Warszawa 2005, wydanie VII.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA. Oprogramowanie TI'99-U. Płyta CD-ROM do podręcznika dla ucznia szkoły podstawowej. Klasy 4/6, ISBN 83-02-07313-X, WSiP, Warszawa 2005, wydanie V.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, WebQuest – Activity For Internet Based Learning, Proceedings of an International Conference on Computer Based Learning in Science, Slovak Republic 2005, ISBN 9963-607-63-2.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatics and ICT in Polish Education System, LNCS 3422, ISBN: 3-540-25336-X, 2005, 46-52.
 6. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Informatics versus Information Technology – How much Informatics is Needed to use Information Technology – a School Perspective (red. R. T. Mittermeir), From Computer Literacy to Informatics Fundamentals, Proc. of the International Conference on Informatics in Secondary Schools – Evolution and Perspectives, ISSEP 2005, LNCS 3422, 2005, 178-188.
 7. M. M. Sysło, Rozwój technologii informacyjnej a edukacja – stan, kierunki, wyzwania (red. B. Niemierko, G. Szyling), Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej. Perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych, Materiały XI Konferencji "Diagnostyka Edukacyjna", Gdańsk 26-28 Września 2005, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, 34-60.
 8. M. M. Sysło, Edukacja informatyczna – stan i wyzwania (red. J. Morbitzer), Komputer w Edukacji, Materiały 15. Ogólnopolskiego Symposium Naukowego "Komputer w Edukacji", Kraków, 23-24 września, 2005, Wydawnictwo Naukowe AP Kraków, Kraków 2005, 269-272.
 9. M. M. Sysło, Historia rachowania: ludzie, idee, maszyny, Zarys historii komputerów, 24 Plansze do pracowni komputerowej z komentarzem (broszura – 32 strony), WSiP, Warszawa 2005.

2004

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, WSiP, Warszawa 2004, wydanie V zmienione.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, ICT and Informatics in School, Information and Communication Technology in Education, Czech Republik, 2004, 19-23.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka w Liceum ogólnokształcącym, Informatyka w Szkole XX, Wrocław 2004, 714-718.
 4. E. Kołczyk, M. M. Sysło, Projekt FESI „Technologia informacyjna narzędziem zmian w edukacji”. Zmiany w szkołach i kształcenie nauczycieli, Informatyka w Szkole XX, Wrocław 2004, 316-321.
 5. M. M. Sysło, Informatyka i technologia informacyjna w szkole, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, 1-224.
 6. Informatyka w Szkole, XX (red. M. M. Sysło), Materiały konferencji „Informatyka w Szkole, XX” (Wrocław, wrzesień 2004), Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, 1-782.
 7. M. M. Sysło, Model rozwoju kompetencji informatycznych (red. W. Skrzydlewski, W. Strykowski), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, Materiały Konferencji „Media w Edukacji, V”, Poznań 2004, 73-80.
 8. M. M. Sysło, Stare wyzwania edukacyjne – nowe technologie – nowe wyzwania edukacyjne, Materiały Konferencji Akademia „on-line”, Łódź 2004.
 9. M. M. Sysło, Model rozwoju technologii informacyjnej w edukacji, Materiały Konferencji „Informatyka w szkole, XX”, Wrocław 2004, 23-29.
 10. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, e-Podręcznik do nauczania nowoczesnych technologii, Materiały Konferencji „Informatyka w szkole, XX”, Wrocław 2004, 44-48.
 11. A. Marciszewska, M. M. Sysło, J. Świerkocki, Informatyka w gimnazjum w dwóch systemach: Windows i Linux, Materiały Konferencji „Informatyka w szkole, XX”, Wrocław 2004, 727-730.
 12. M. M. Sysło, Schools as Lifelong Learning Institution and the Role of Information Technology (red. M. Kendall, T. J. van Weert), Lifelong Learning in the Digital Age, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2004, 99-110.

2003

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wyd. II zmienione, s. 1-208, WSiP, Warszawa 2003.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum, Wyd. IV, s. 1-308, WSiP S.A., Warszawa 2003.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Część 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, Wyd. I, s. 1-280, WSiP S.A., Warszawa 2003.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, Wyd. II, s. 1-280, WSiP S.A., Warszawa 2003.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, Wyd. V, s. 1-280, WSiP S.A., Warszawa 2003.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Kształcenie w zakresie podstawowym i program nauczania w liceum ogólnokształcacym, liceum profilowanym i technikum, Poradnik dla nauczyciela, WSiP S.A., s. 1-92, Warszawa 2003.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna na lekcjach historii w szkole ponadgimnazjalnej (red. G. Pańko, J. Wojdon), Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, Toruń 2003, s. 446-456.
 8. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Z Technologią informacyjną i Informatyką przez wszystkie lata w szkole, Informatyka w Szkole, s. 502-506, Szczecin 2003.
 9. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, WebQuest – Activity for Learning and Teaching with ICT, Mezinarodni Organizacni Vybor POSKOLE, 2003, s. 13-15.
 10. M. M. Sysło, Algorytmy, WSiP Warszawa 2003; wyd. 3, str. 1-270. 10.
 11. M. M. Sysło, Szkoła jako instytucja ustawicznego kształcenia i związana z tym rola technologii informacyjnej (red. J. Morbitzer), Komputer w Edukacji, Materiały konferencji "Komputer w Edukacji, XI" (AP, Kraków, IX, 2003), Kraków 2003.
 12. M. M. Sysło, Schools as Lifelong Learning Institution and the Role of Information Technology, Lifelong Learning in the Digital Age, Kluwer Academic Publishers, 2003.
 13. M. M. Sysło, Szkoła instytucją uczącą się (red. B. Kędzierska, J, Migdałek), Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Materiały konferencji "Informatyczne przygotowanie nauczycieli" (AP, Kraków, X, 2003), RABID, Kraków 2003.

2002

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym, 1-16, WSiP, Warszawa 2002.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, 1-24, WSiP, Warszawa 2002.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcacego, liceum profilowanego i technikum, 1-208, WSiP, Warszawa 2002.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Poradnik dla nauczyciela, 1-92, WSiP, Warszawa 2002.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Część 1. Podręcznik dla Liceum Ogólnokształcacego, 1-224, WSiP, Warszawa 2002.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Learning and Teaching with ICT, Information and Communication Technology in Education, 11-16, Czech Republik, 2002.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna i informatyka w szkole ponadgimnazjalnej, 715-717, w Informatyka w Szkole XVIII, Toruń 2002.
 8. E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Metodyka nauczania z pomocą technologii informacyjnej, 235-240, w: Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Kraków 2002.
 9. M. M. Sysło, Algorytmy, WSiP, Warszawa 2002; wyd. 2, 1-270.
 10. M. M. Sysło, Multimedia w edukacji. Wskazania unijne i przykłady dobrej praktyk (red. W. Skrzydlewski, W. Strykowski), Media i edukacja w dobie integracji, Materiały Konferencji "Media a Edukacja 2002", Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2002, 172-183
 11. M. M. Sysło, Z technologią informacyjną przez wszystkie lata w szkole, Materiały Konferencji "Informatyka w szkole, XVIII", Toruń 2002, 1-8.
 12. M. M. Sysło, Przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej – stan, wyzwania, propozycje, przykłady dobrej praktyki (red. B. Kędzierska, J. Migdałek), Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Konkurencja edukacji informatycznej, Materiały konferencji "Informatyczne przygotowanie nauczycieli" (AP, Kraków, X, 2001), RABID, Kraków 2002, 17-28.
 13. M. M. Sysło, Szkoła początkiem profesjonalnego przygotowania przyszłych nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej (red. B. Kędzierska, J, Migdałek), Informatyczne przygotowanie nauczycieli w okresie zmian i transformacji, Materiały konferencji "Informatyczne przygotowanie nauczycieli" (AP, Kraków, X, 2002), RABID, Kraków 2002, 75-84.

2001

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Nauka z komputerem, Książka dla ucznia gimnazjum, WSiP, Warszawa 2001.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Nauka z komputerem, Poradnik dla nauczyciela gimnazjum, WSiP, Warszawa 2001.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Nauka z komputerem w gimnazjum, Materiały konferencyjne Pedagogika i Informatyka, Cieszyn 4-5 czerwca 2001, s. 74-76.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Wreszcie Nauka z komputerem w gimnazjum, XVII konferencja Informatyka w szkole, Mielec 2001, s. 729.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Project Work in Informatics Lessons, Proceedings of An International Conference Computer Based Learning in Science, Czech Republic 2001, s. G6.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Learning with Computers in the Middle School, Poskole 2001, Czech Republic, 24-27.04.2001.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Junior Windows und Junior Office, Einfűrung in die ICT, Paderborn (Germany), Infos 2001, 17-20.09.2001
 8. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Lernen mit dem Computer im Gymnasium, Paderborn (Germany), Infos 2001, 17-20.09.2001.
 9. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Junior Windows and Office-Enviroment for Introducing ICT, Networking the Learner, 7th IFIP World Conference on Computers in Education WCCE 2001, 29.07-3.08.2001, Dania.
 10. M. M. Sysło, From elements of informatics to information technology across the curriculum: the Polish Approach, Int. J. Continuing Engineering Education and Lifelong Learning 11(2001), 526-533.
 11. M. M. Sysło, Multimedia w edukacji. Wprowadzenie do dyskusji, Materiały Konferencji Informatyka w szkole, XVII, Mielec 2001, 41-51.
 12. M. M. Sysło, Algorytmy, algorytmika i algorytmiczne myślenie w szkole, Materiały Konferencji Informatyka w szkole, XVII, Mielec 2001, 116-123.
 13. M. M. Sysło, Nowy kształt studium podyplomowego, Materiały Konferencji Informatyka w szkole, XVII, Mielec 2001, 356-365.

2000

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, WSiP, Warszawa 1999, wyd. 2 w 2000.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Poradnik dla nauczyciela gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Spiral Intruduction into Information and Communication Technology, Proceedings Poskole 2000, Czech Republic 2000, 15-19.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Scenariusze spotkań z komputerem w gimnazjum, Materiały XVI konferencji "Informatyka w Szkole", Mielec 2000, 15-23.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Metoda projektu w projekcie "Spotkania i nauka z komputerem", Materiały XVI konferencji "Informatyka w Szkole", Mielec 2000, 111-115.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Preparing Teachers for Using ICT in Schools in Poland, Proceedings Information and Communication Technology in Education, Czech Republic 2000, 234-238.
 8. G. Hardt-Olejniczak, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informator, Syllabus, Matura z informatyki 2002, CKE, Warszawa 2000, 1-51.
 9. M. M. Sysło, Projekt "Spotkania i nauka z komputerem" jako przykład "Dobrej praktyki", Kraków, 25-26 października 1999 r., Problemy Studiów Nauczycielskich, Zeszyt 24, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000, 11-18.
 10. M. M. Sysło, Internet – Medium społeczeństwa informacyjnego, Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji INTERNET – Wrocław 4-5.12.2000.
 11. J. Madey, M. M. Sysło, Początki informatyki w Polsce, Informatyka, 9'2000, 10'2000.

1999

 1. A. M. Farley, A. Proskurowski, M. Skowrońska, M. M. Sysło, Hamiltonicity of Amalgams, Graphs and Combinatorics 15(1999), 393-404.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Technologia informacyjna. Program nauczania dla szkoły podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Technologia informacyjna. Program nauczania dla gimnazjum, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, s. 160, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej, klasy 4-6, s. 40, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Spotkania i nauka z komputerem, XV konferencja "Informatyka w szkole", Katowice 1999, 1-9.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Learning and Commmunicating with Computers, Proceedings Poskole '99, Czech Republic 1999, s. 122-127.
 8. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Computers integrated with the School Subjects, Proceedings An International Conference, 2 July-6 July 1999, University of Twente, Enschede, The Netherlands, Computer Based Learning in Science (CBLIS'99).
 9. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka w gimnazjum, Pierwsze lekcje, s. 64, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 10. Informatyka w Szkole, XV (red. M. M. Sysło), Katowice, 24-27 września 1999, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999, 1-516.
 11. M. M. Sysło, Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej: przeszkoda nie do przebycia czy drogowskaz?, Materiały konferencji "Informatyczne przygotowanie nauczycieli" (WSP, Kraków 1998), Problemy Studiów Nauczycielskich, zeszyt nr 18, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 1999.

1998

 1. J. Dałek, G. Hardt-Olejniczak, H. Krupicka, Z. Nowakowski, M. M. Sysło, A. Walat, K. Święcicki, Podstawa programowa edukacji informatycznej, Reforma systemu edukacji. Projekt MEN, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Edukacja informacyjna, Computer World 25 (1998), 52-54.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Program dla szkoły, Computer World 25 (1998), 56-57.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Edukacja informatyczna w kształceniu ogólnym, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, 1-87.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Edukacja informatyczna w kształceniu ogólnym, XIV Konferencja Informatyka w Szkole, Lublin 1998, 17-22.
 6. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy Informatyki (red. M. M. Sysło), Podręcznik, wyd. 9, PWN, Warszawa 1998, 1-302.
 7. E. Gurbiel, H. Krupicka, M. M. Sysło, Powiązania technologii informacyjnej z edukacją medialną, Media a Edukacja, eMPi, Poznań 1998, 353-362.
 8. E. Gurbiel, H. Krupicka, M. M. Sysło, Internet in information technology literacy, Proceedings Poskole'98, Seminar about Computers in School, Czech Republic, 1998, 152-158.
 9. M. M. Sysło, H. L. Tu Quoc, L. M. Weaver, D. B. West, Bandwith and density for block graphs, Discrete Mathematics 189 (1998), 163-176.
 10. M. M. Sysło, Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, 1-167.
 11. M. M. Sysło, W labiryncie algorytmów, Materiały konferencji "Informatyka w Szkole", XIV, Lublin 1998.
 12. M. M. Sysło, Algorytmy – odświeżone spojrzenie, Komputer w Szkole, 5 (1998); Komputer w Edukacji 1-2/1997 (1998).
 13. M. M. Sysło, Edukacja w dobie technologii informacyjnej, Komputer w Szkole, 5 (1998).
 14. M. M. Sysło, Technologia informacyjna a edukacja medialna, Edukacja Medialna 1 (1998).
 15. M. M. Sysło, Nauczyciel. Jego rola, miejsce, przygotowanie i doskonalenie w szkole doby technologii informacyjnej, Materiały konferencji Informatyczne przygotowanie nauczycieli", WSP, Kraków 1997, Problemy Studiów Nauczycielskich, zeszyt nr 13, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998.
 16. Informatyka w Szkole (red. M. M. Sysło), Materiały Konferencji "Informatyka w Szkole" XIV, Lublin 1998, Instytut Informatyki UWr, Wrocław 1998, 1-500.

1997

 1. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Podręcznik (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, wyd. 8, 1-302.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Poradnik metodyczny dla nauczyciela (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, 1-522.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Przykłady wykorzystania Poradnika metodycznego dla nauczyciela, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 422-432.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, 1-43.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Program technologii informacyjnej, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 22-31.
 6. M. M. Sysło, Algorytmy, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, 1-270.
 7. M. M. Sysło, Technologia informacyjna w szkołach USA, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 195-202.
 8. M. M. Sysło, Algorytmy – czy wiemy, jak zbudowano piramidę Cheopsa, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 455-462.
 9. Informatyka w Szkole, XIII (red. M. M. Sysło), Materiały Konferencji "Informatyka w Szkole XIII" (Lublin, wrzesień 1997), Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, 1-485.

1996

 1. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki, podręcznik (red. M. M. Sysło), PWN, Warszawa 1996 (wydanie siódme).
 2. A. Proskurowski, M. M. Sysło, P. Winter, Plane embeddings of 2-trees and biconnected partial 2-trees, SIAM J. Discrete Math., 9 (1996), 277-296.
 3. M. M. Sysło, Komputer w szkole. Koncepcja i praktyka (red. M. M. Sysło), materiały z XII Konferencji "Informatyka w Szkole", Lublin 1996, 31-46.
 4. M. M. Sysło, III Olimpiada Informatyczna 1995/1996 (red. M. M. Sysło), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Komitet Główny Olimpiady Informatycznej, Warszawa, Wrocław 1996.
 5. M. M. Sysło, Informatyka w Szkole XII, materiały z konferencji (red. M. M. Sysło), Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet M. Curii-Skłodowskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Lublin 1996.

1995

 1. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Podręcznik (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 (z dyskietką) – wyd. 5 i 6.
 2. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Rozwiązania zadań (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, 1-231 (z dyskietką) – wyd. 3.
 3. E. Gurbiel, H. Krupicka, M. M. Sysło, Networks in Poland for school education, Online EDUCA Berlin, International Conference on Distance Education, Berlin, Nov. 1995 (Book of Abstracts).
 4. G. Koba, M. M. Sysło, Schematy algorytmów w programie ELI, Komputer w Edukacji, 3-4/1995, 5-18.
 5. M. M. Sysło, Komputer i technologia informacyjna w kształceniu ogólnym, Komputer w Edukacji, 2 (1995), 53-64.
 6. M. M. Sysło, On some new types of greedy chains and greedy linear extensions of partially ordered sets, Discrete Appl. Math. 60 (1995), 349-358.
 7. M. M. Sysło, The jump number problem on interval orders: a 3/2 approximation algorithm, Discrete Math. 144 (1995), 119-130.
 8. Informatyka w Szkole XI (red. M. M. Sysło), Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole XI, Kielce, wrzesień 1994, Instytut Informatyki UWr., 1995, 1-432.
 9. II Olimpiada Informatyczna 1994/95 (red. M. M. Sysło), 1995, 1-189.
 10. M. M. Sysło, Komputer i technologia informacyjna w kształceniu ogólnym, Komputer w Edukacji 2/1995.
 11. C. Frising, M. M. Sysło, Program nauczania przedmiotu INFORMATYKA, BKKK, Warszawa 1995, 1-99.
 12. M. M. Sysło, INFORMATYKA. Podręcznik dla nauczyciela, BKKK, Warszawa 1995, 1-98.
 13. M. M. Sysło, INFORMATYKA. Przewodnik dla ucznia, BKKK, Warszawa 1995, 1-86.

1994

 1. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki.Podręcznik (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994 (z dyskietką; wyd. 4).
 2. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Rozwiązania zadań (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, 1-231 (z dyskietką; wyd. 2).
 3. Informatyka w Szkole, X (red. M. M. Sysło), Materiały konferencji Informatyka w Szkole X, UMK Toruń, wrzesień 1993, Instytut Informatyki UWr., 1994, 1-340.
 4. I Olimpiada Informatyczna 1993/1994 (red. M. M. Sysło), 1994, 1-147.
 5. M. M. Sysło, Pakiet Elementy Informatyki, Komputer w Edukacji 1/1994, 15-26.
 6. M. M. Sysło, Komputer w zmieniającej się szkole, Komputer w Edukacji 1/1994, 55-59.
 7. M. M. Sysło, Elementy informatyki jako przedmiot ogólnokształcący, Komputer w Edukacji 2/1994.
 8. M. M. Sysło, On some new types of greedy chains and greedy linear extensions of partially ordered sets, Discrete Appl. Math. 55 (1994).
 9. M. M. Sysło, P. Winter, Outerplanar graphs with perfect face-independent vertex covers, Discrete Appl. Math. 54 (1994), 267-280.

1993

 1. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, 1-302 (z dyskietką).
 2. G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, Uwagi o kształceniu nauczycieli przedmiotu elementy informatyki (red. M. M. Sysło), Informatyka w Szkole, Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole IX, UMK Toruń, 15-18.09.1993, 53-56.
 3. H. Krupicka, Elementy funkcyjnego stylu programowania w Logo (red. M. M. Sysło), Informatyka w Szkole, Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole IX, UMK Toruń, 15-18.09.1993, 47-53.
 4. M. M. Sysło, Komputer w reformowanej szkole (red. M. M. Sysło), Informatyka w Szkole, Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole IX, UMK Toruń, 15-18.09.1993, 27-30.
 5. Informatyka w Szkole (red. M. M. Sysło), Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole IX, UMK Toruń, 15-18.09.1993.
 6. N. Deo, J. S. Kowalik, M. M. Sysło, Algorytmy optymalizacji dyskretnej z programami w języku Pascal, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, (510 stron), przekład autorski z j. angielskiego.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS