Logowanie

Języki

 • Polski
 • English
fotopracownik

Nawigacja

dr hab. Mieczysław Wodecki

Pracownik  

2015

 1. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Block approach to the cyclic flow shop scheduling, Computers & Industrial Engineering. - Vol. 81 (2015), s. 158-166. (http://dx.doi.org/10.1016/j.cie.2015.01.004)
 2. W. Bożejko, Ł. Kacprzak, M. Wodecki, Parallel coevolutionary algorithm for three-dimensional bin packing problem, Artificial Intelligence and Soft Computing : 14th International Conference, ICAISC 2015, Zakopane, Poland, June 14-18, 2015, Proceedings, Part I / Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafal Scherer, Ryszard Tadeusiewicz, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada (eds.) . - Cham : Springer International Publishing, 2015. - (Lecture Notes in Computer Science/Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 9119).- S. 319-328. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-19324-3_29)
 3. W. Bożejko, S. Jagiełło, J. Pempera, M. Wodecki, Parallel cost function determination on GPU for the vehicle routing problem, Artificial Intelligence and Soft Computing : 14th International Conference, ICAISC 2015, Zakopane, Poland, June 14-18, 2015, Proceedings, Part II / Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafal Scherer, Ryszard Tadeusiewicz, Lotfi A. Zadeh, Jacek Zurada (eds.). - Cham : Springer International Publishing, 2015. - (Lecture Notes in Computer Science/Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 9120).- S. 778-788. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-19369-4_69)
 4. W. Bożejko, Ł. Kacprzak, M. Wodecki, Parallel packing procedure for three dimensional bin packing problem, 2015 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) : 24 - 27 Aug. 2015, Miedzyzdroje, Poland. - Piscataway : IEEE, 2015.- S. 1122 - 1126. (http://dx.doi.org/10.1109/MMAR.2015.7284036)
 5. W. Bożejko, J. Pempera, M. Wodecki, Parallel simulated annealing algorithm for cyclic flexible job shop scheduling problem, Artificial Intelligence and Soft Computing : 14th International Conference, ICAISC 2015, Zakopane, Poland, June 14-18, 2015, Proceedings, Part II / Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafal Scherer, Ryszard Tadeusiewicz, Lotfi A. Zadeh, Jacek Zurada (eds.). - Cham : Springer International Publishing, 2015. - (Lecture Notes in Computer Science/Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 9120).- S. 603-612. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-19369-4_53)
 6. W. Bożejko, A. Gnatowski, M. Wodecki, Równoległy algorytm przeszukiwania z zabronieniami dla cyklicznego problemu gniazdowego, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T.2 / pod red. Ryszarda Knosali. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015.- S. 622-632. (http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T2/t2_0622.pdf)
 7. W. Bożejko, P. Rajba, M. Wodecki, Stochastyczny problem przepływowy z terminami zakończenia operacji, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T.2 / pod red. Ryszarda Knosali. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015.- S. 633-644. (http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T2/t2_0633.pdf)

2014

 1. W. Bożejko, M. Karpiński, M. Pacut, M. Wodecki, Multi-GPU parallel memetic algorithm for capacitated vehicle routing problem, Parallel Processing and Applied Mathematics : 10th International Conference, PPAM 2013, Warsaw, Poland, September 8-11, 2013, Revised Selected Papers, Part 2 / Roman Wyrzykowski, Jack Dongarra, Konrad Karczewski, Jerzy Wasniewski (eds.). - Berlin : Springer Berlin, 2014. - (Lecture Notes in Computer Science ; 8385).- S. 207-214. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-55195-6_19)
 2. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Uchroński, M. Wodecki, Solving resource-constrained construction scheduling problems with overlaps by metaheuristic, Journal of Civil Engineering and Management, Taylor & Francis, 2014, Volume 20(5), 649-659.
 3. W. Bożejko, Ł. Gniewkowski, J. Pempera, M. Wodecki, Cyclic hybrid flow-shop scheduling problem with machine setups, Procedia Computer Science Volume 29, Elsevier (2014), 2127-2136.
 4. W. Bożejko, P. Rajba, M. Wodecki, Scheduling problem with uncertain parameters in Just in Time system, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 8468, Springer (2014), 456-467.
 5. W. Bożejko, Ł. Gniewkowski, M. Wodecki, Solving timetabling problems on GPU, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 8468, Springer (2014), 445-455.
 6. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Multi-GPU Tabu Search Metaheuristic for the Flexible Job Shop Scheduling Problem, Advanced Methods and Applications in Computational Intelligence (R. Klempous, J. Nikodem, Z. Chaczko, eds.), Topics in Intelligent Engineering and Informatics series Vol. 6 (2014), ISBN 978-3-319-01435-7, Springer, 43-60.
 7. W. Bożejko, P. Rajba, M. Wodecki, Stable scheduling with random processing times, Advanced Methods and Applications in Computational Intelligence (R. Klempous, J. Nikodem, Z. Chaczko, eds.), Topics in Intelligent Engineering and Informatics series Vol. 6 (2014), ISBN 978-3-319-01435-7, Springer, 61-77.
 8. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Uchroński, M. Wodecki, Analiza harmonogramów powykonawczych w budownictwie, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014, 474-483.
 9. W. Bożejko, Ł. Kacprzak, M. Wodecki, Cykliczny problem przepływowy z przezbrojeniami maszyn, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji(red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014, 484-493.
 10. W. Bożejko, Ł. Kacprzak, M. Wodecki, Równoległe algorytmy populacyjne dla trójwymiarowego problemu pakowania, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014, 494-506.
 11. W. Bożejko, M. Karpiński, M. Pacut, M. Wodecki, Multi-GPU Parallel Memetic Algorithm for Capacitated Vehicle Routing Problem, Lecture Notes in Computer Science No. 8386, Springer (2014), 207-214.
 12. W. Bożejko, Ł. Gniewkowski, M. Wodecki, Równoległy algorytm memetyczny dla problemu układania planu zajęć, Automatyzacja procesów dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), Gliwice 2014, ISBN 978-83-62652-67-9, 17-26.
 13. W. Bożejko, M. Wodecki, Problemy cykliczne z równoległymi maszynami, Automatyzacja procesów dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), Gliwice 2014, ISBN 978-83-62652-67-9, 27-36.

2013

 1. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Parallel neuro-tabu search algorithm for the job shop scheduling problem, Proceedings of ICAISC 2013, Springer 2013- (Lecture Notes in Artificial Intelligence Vol. 7895), s. 489-499. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-38610-7_45)
 2. W. Bożejko, M. Uchroński, Z. Hejducki, M. Rogalska, M. Wodecki, Harmonogramowanie zintegrowanego systemu transportu i montażu kompozytowych elementów mostowych w systemie Just In Time, Przegląd Budowlany 2/2013, s. 39-44, ISSN 0033-2038.
 3. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Uchroński, M. Wodecki, Zintegrowany proces transportu i montażu obiektu, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, ISBN 978-83-930399-5-1, 273-285.
 4. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Równoległy algorytm neuro-tabu dla problemu gniazdowego szeregowania zadań, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, ISBN 978-83-930399-5-1, 537-547.
 5. W. Bożejko, Z. Hajducki, M. Uchroński, M. Wodecki, Scheduling of composite bridge components transportation in Just in Time system, Preprints of the IFAC Conference on Manufacturing Modeling, Management, and Control (MIM2013), 2013, 2146-2150.

2012

 1. W. Bożejko, Z. Hejducki, P. Rajba, M. Wodecki, Algorytm memetyczny dla pewnego problemu potokowego w budownictwie, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012, 251-262, RK.
 2. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Uchroński, M. Wodecki, System wspomagania harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012, RK.
 3. W. Bożejko, P. Rajba, M. Wodecki, Arrangement Algorithms Stability with Probabilistic Parameters of Tasks, Proceedings of APCAST 2012, 14th International Asia Pacific Conference on Computer Aided System Theory, 6th to 8th February, 2012, Sydney, Australia (2012) 120-122, RK.
 4. W. Bożejko, S. Jagiełło, M. Wodecki, A survey of parallel local search methods application in scheduling and logistics, Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2012, 214-232, RK.
 5. W. Bożejko, P. Rajba, M. Wodecki, Scheduling problem with uncertain parameters, Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2012, 262-273, RK.
 6. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Elastyczny problem gniazdowy - równoległy algorytm przeszukiwania z tabu dla multi-GPU, Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), Tom I, Gliwice (2012), 15-22, RK.
 7. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Wielomaszynowy problem szeregowania zadań z przezbrojeniami, Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), Tom I, Gliwice (2012), 23-31, RK.
 8. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Wodecki, Harmonogramowanie robót budowlanych, Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce, (red. W.Bożejo, J.Pempera), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, 195-219, RK.
 9. M. Uchroński, M. Wodecki, Elastyczne systemy produkcyjne, Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce, (red. W.Bożejo, J.Pempera), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, 221-255, RK.
 10. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Wodecki, Applying metaheuristic strategies in construction projects management, Journal of Civil Engineering and Management, Taylor & Francis, (2012) Volume 18(5), 621-630, RF.
 11. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Parallel Cost Function Determination on GPU for the Job Shop Scheduling Problem, Proceedings of PPAM 2011, Lecture Notes in Computer Science No. 7204, Springer (2012), 1-10,RK.
 12. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Solving the Flexible Job Shop Problem on Multi-GPU, Proceedings of ICCS 2012, Procedia Computer Science, Elsevier, 9 (2012) 2020 - 2023, RK.
 13. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Solving the flexible job shop problem on GPU, Proceedings of ICAISC 2012, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 7268, Springer (2012), 387-394, RK.
 14. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Fast parallel cost function calculation for the flow shop scheduling problem, Proceedings of ICAISC 2012, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 7268, Springer (2012), 378-386, RK.
 15. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Multi-machine scheduling problem with setup limes, Archives of Control Sciences, Volume 22(LVIII), No. 4, 2012, R.
 16. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Flexible job shop problem - parallel tabu serach algorithm for multi-GPU, Archives of Control Sciences, Volume 22(LVIII), No. 4, 2012, R.
 17. P. Rajba, M. Wodecki, Stability of scheduling with random processing times on one machine, Applicationes Mathematicae. - Vol. 39, nr 2 (2012), s. 169-183.

2011

 1. W. Bożejko, P. Rajba, M. Wodecki, Problem dystrybucji w systemie JIT z losowymi parametrami, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, (2011), 223-233.
 2. W. Bożejko, P. Uchroński, M. Wodecki, Szacowanie wartości funkcji celu w problemie gniazdowym z równoległymi maszynami, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, (2011), 234-252.
 3. W. Bożejko, M. Wodecki, Single-walk parallelization of the genetic algorithm, Proceedings of the 3rd International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Rzym (2011), 586-590.
 4. W. Bożejko, M. Wodecki, The metodology of parallel mementic algorithms designing, Proceedings of the 3rd International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Rzym (2011), 643-648.
 5. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Rogalska, M. Wodecki, Scheduling of a construction projects with a hybrid evolutionary algorithm's application, in: Evolutionary Algorithms (Eisuke Kita, ed.), InTech Publishing, (2011), 295-308.
 6. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Parallel estimation of the cost function for the flexible scheduling problem, Procedia Computer Science, vol. 4, 2011, 2236-2245.
 7. W. Bożejko, Z. Hejducki, P. Rajba, M. Wodecki, Project management In building process with uncertain tasks times, Management and Production Engineering Review, vol. 2, 2011, 3-9.
 8. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Równoległe szacowanie wartości funkcji celu w elastycznym problemie gniazdowym, Automatyka, Tom 15, Zeszyt 2, Wyd. AGH, Kraków 2011, 91-100.
 9. W. Bożejko, M. Wodecki, Problem rozsyłania informacji w sieciach komputerowych, Automatyka, Tom 15, Zeszyt 2, Wyd. AGH, Kraków 2011, 101-108.
 10. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Parallel estimation of the cost function for the flexible scheduling problem, Proceedings of the ICCS 2011, Procedia Computer Science 4 (2011), Elsevier, 2236-2245.

2010

 1. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, A survey of metaheuristics parallization methodology (red. P. Łebkowski), Production Engineerinng in Making, 61-78, 2010.
 2. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Algorytm poszukiwania z zabronieniami dla problemu szeregowania z równoległymi maszynami (red. J. Krystek, A. Świerniak), Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania, 33-340, 201
 3. W. Bożejko, P. Rajba, M. Uchroński, M. Wodecki, Multiruchy w generowaniu otoczeń dla problemu szeregowania z równoległymi maszynami (red. J. Krystek, A. Świerniak), Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania, 2010.
 4. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Parallel hybrid metaheuristics for the flexible job shop problem, Computers & Industrial Engineering, Volume 59, 323-333, 2010.
 5. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Parallel Meta2heuristics for the Flexible Job Shop Problem, Lecture Notes in Computer Science, Volume 6114, 395-402, 2010. (http://www.springerlink.com/content/f628n47301164166/)
 6. W. Bożejko, M. Czapiński, M. Wodecki, Parallel Hybrid Metaheuristics for the Scheduling with Fuzzy Processing Times, Lecture Notes in Computer Science, Volume 6114, 379-386, 2010. (http://www.springerlink.com/content/m324u7060448417r/)
 7. W. Bożejko, M. Wodecki, Project management with uncertain tasks times, ECMLG Wrocław, 28-29.10.2010.
 8. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Równoległy algorytm populacyjny dla problemu gniazdowego z równoległymi maszynami (red. R. Knosala), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 181-186, 2010.
 9. W. Bożejko, M. Wodecki, Scheduling of construction projects, ECMLG Wrocław, 28-29.10.2010.
 10. W. Bożejko, P. Rajba, M. Wodecki, Stabilność rozwiązań pewnego problemu szeregowania z probabilistycznymi czasami wykonywania zadań (red. R. Knosala), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 171-180, 2010.
 11. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, The flexible job shop problem solving parallel algorithms (red. P. Łebkowski), Production Engineerinng in Making, 45-60, 2010.
 12. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, The new golf neighborhood for the flexible job shop problem, Procedia Computer Science 1, Elsevier 289-296, 2010.
 13. P. Rajba, M. Wodecki, Jednomaszynowy problem szeregowania zadań z probabilistycznymi czasami (red. J. Krystek, A. Świerniak), Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania, 135-142, 2010.

2009

 1. W. Bożejko, M. Czapiński, M. Wodecki, Równoległy algorytm hybrydowy dla problemu przepływowego z kryterium Csum, Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka 13/2 (2009) 199-206.
 2. W. Bożejko, Z. Hajducki, M. Rogalska, M. Wodecki, Harmonogramowanie robót budowlanych z zastosowaniem algorytmu Tabu Search z rozmytymi czasami wykonania zadań, Przegląd Budowlany Nr 7-8 (2009), 76-80.
 3. M. Wodecki, Metody agregacji w problemach optymalizacji dyskretnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009.
 4. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Równoległa metaheurystyka dla problemu gniazdowego z równoległymi maszynami, Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka 13/2 (2009) 207-213.
 5. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Scatter search for a weighted tardiness flow shop problem, Multidisciplinary International Scheduling Conference MISTA 2009, Dublin, Ireland 10-12 August 2009.
 6. W. Bożejko, M. Wodecki, Metoda analizy minimów lokalnych w rozwiązywaniu pewnych problemów optymalizacji dyskretnej, Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka 13/2 (2009) 215-222.
 7. W. Bożejko, M. Wodecki, Równoległy asynchroniczny algorytm Tabu Search dla problemu gniazdowego szeregowania zadań (red. R. Knosala), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2009, 127-136.

2008

 1. W. Bożejko, C. Smutnicki, M. Wodecki, A distributed hybrid metaheuristics for the job shop problem with non-identical parallel machines, International Conference on Metaheuristics and Nature Inspired Computing, META'08, 2008.
 2. W. Bożejko, M. Wodecki, Solving Permutational Routing Problems by Population-Based Metaheuristics, Computers & Industrial Enginering. (http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.cie.2008.11.022)
 3. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel scatter search algorithm for the flow shop sequencing problem, (PPAM), Lecture Notes in Computer Science Vol. 4967, Springer Verlag, 2008, 180-188.
 4. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel path-relinking method for the flow shop scheduling problem, (ICCS 2008), Lecture Notes in Computer Science, 5101, Springer, 2008, 264-273.
 5. W. Bożejko, M. Walczyński, M. Wodecki, Problem dystrybucji z terminami dostaw, ZNPŚ, Automatyka, z.150, 25-30.
 6. W. Bożejko, M. Walczyński, M. Wodecki, Zastosowanie algorytmu poszukiwania snopowego opartego na szybkiej transformacji Fouriera do cyfrowej analizy sygnałów, ZNPŚ, Automatyka, z.150, 31-36.
 7. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Wodecki, Fuzzy Blocks in Genetic Algorithm For the Flow Shop Problem, Conference on Human System Interaction HSI'08, IEEE Computer Society, 1-4244-1543-8/08/©2008 IEEE, 820-825.
 8. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Rogalska, M. Wodecki, Development of time computings method using evolutionary algorithms, The International Symposium on Automation and Construction, ISARC 2008, 638-643.
 9. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Rogalska, M. Wodecki, Analiza szczególnej zależności typu czas/koszt metodami sztucznej inteligencji, Pięćdziesiąta Druga Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 2008, 481-487.
 10. M. Wodecki, A block approach to earliness-tardiness scheduling problems, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (DOI: 10.1007/s00170-008-1395-7). (Published online: 28 February 2008).
 11. M. Wodecki, A Branch-and-Bound Parallel Algorithm for Single-Machine Total Weighted Tardiness Problem, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 37, Nr 9-10, 2008, 996-1004.
 12. P. Rajba, M. Wodecki, Rozsyłanie informacji w sieciach radiowych o topologii kraty (red. R. Knosali), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, TI, (2008), 323-330.
 13. W. Bożejko, M. Wodecki, Efektywność równoległych metod przeszukiwania otoczeń (red. R. Knosali), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, TI, (2008), 119-126.
 14. W. Bożejko, P. Rajba, M. Wodecki, Metoda analizy minimów lokalnych do rozwiązywania permutacyjnych problemów optymalizacyjnych, ZNPŚ, Automatyka, z.150, 19-24.
 15. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Wodecki, Harmonogramowanie kompleksu robót budowlanych w warunkach niepewności (red. R. Knosali), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, TI, (2008), 109-118.
 16. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel population training metaheuristics for the routing problem (red. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L. A. Zadeh, J. Zurada), Computational Intelligence: Methods and Applications, ICAISC, 2008, 463-472.

2007

 1. W. Bożejko, J. Grabowski, M. Wodecki, Bloki w problemie przepływowym z minimalizacją sumy kosztów opóźnień, Automatyka, Tom II, Zeszyt 1-2(2007), 41-52.
 2. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel evolutionary algorithm for the traveling salesman problem, Journal of Numerical Analysis, Industrial and Applied Mathematics, vol. 2, no. 3-4, (2007), 129-137.
 3. W. Bożejko, M. Wodecki, Problemy układania planów szkoleń (red. R. Knosali), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Tom I, (2007), 122-130.
 4. W. Bożejko, M. Wodecki, Równoległy algorytm populacyjny dla kwadratowego problemu przydziału (QAP) (red. R. Knosali), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Tom I, (2007), 131-136.
 5. W. Bożejko, M. Wodecki, A parallel metaheuristics for the single machine total weighted tardiness problem with sequence-dependent setup times, Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Scheduling Conference: Theory and Applications (MISTA), Paris 28-31 August 2007, 96-103.
 6. W. Bożejko, M. Wodecki, On the theoretical properties of swap multimoves, Operations Research Letters, Elsevier Science Ltd., 35/2, 2007, 227-231.
 7. W. Bożejko, M. Wodecki, Równoległy algorytm scatter search dla problemu przepływowego z kryterium Csum, Automatyka, Tom II, Zeszyt 1-2(2007), 53-59.

2006

 1. W. Bożejko, W. Karczewski, M. Wodecki, Stabilność algorytmów szeregowania z probabilistycznymi parametrami zadań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, OWTZP, 2006, 141-150.
 2. W. Bożejko, M. Wodecki, A fast parallel dynasearch algorithm for some scheduling problems, IEEE Press, 2006, 275-280.
 3. W. Bożejko, M. Wodecki, A new inter-island genetic operator for optimization problem with block properties, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 4029, 2006, 334-343.
 4. W. Bożejko, M. Wodecki, Evolutionary Heuristics for Hard Permutational Optimization Problems, International Journal of Computational Intelligence Research, V. 2/2, 2006, 151-158.
 5. W. Bożejko, J. Grabowski, M. Wodecki, A block approach-tabu search algorithm for single machine total weighted tardiness problem, Computers & Industrial Engineering, 50, 2006, 1-14.
 6. W. Bożejko, M. Wodecki, Jednomaszynowy problem szeregowania z przezbrojeniami, ZNP, AUTOMATYKA, 2006, 21-26.
 7. W. Bożejko, M. Wodecki, Metody przyśpieszania przeglądania otoczeń w algorytmach lokalnych poszukiwań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, OWTZP, 2006, 151-160.
 8. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel population training algorithm for the single machine total tardiness problem, Artificial Intelligence and Soft Computing, ed. A. Cader et all, ICAISC 2006, LNCS 4029, 419-426.
 9. W. Bożejko, M. Wodecki, Population-Based Approach for the Quadratic Assignment Problem, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, WILEY-VCH Verlag, 2006, 61-64.
 10. W. Bożejko, M. Wodecki, Równoległy algorytm genetyczny z blokowym operatorem fuzji dla jednomaszynowego problemu szeregowania zadań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, OWTZP, 2006, 161-170.
 11. W. Bożejko, M. Wodecki, Szeregowanie zadań z najwcześniejszymi i najpóźniejszymi terminami zakończenia, ZNP, AUTOMATYKA, 2006, 27-32.
 12. W. Bożejko, M. Wodecki, The new concepts in neighborhood search for permutation optimization problems, Practice and Theory of Automated Timetabling, PATAT 2006, Brno 2006, 363-366.
 13. W. Bożejko, M. Wodecki, Theoretical properties of multimoves in metaheuristics in aspect involutions, Proceedings of Tenth International Workshop on Project Management and Scheduling, PMS 2006, 88-94.

2005

 1. W. Bożejko, W. Karczewski, M. Wodecki, Metody rozwiązywania problemów optymalizacji dyskretnej z niepewnymi danymi, Monografie – Zastosowania teorii systemów. Nr 3. Wydział Inżynierii Mechanicznej AGH Kraków, 2005, 19-29.
 2. J. Grabowski, M. Wodecki, A very fast tabu search algorithm for the job shop problem (red. B. Aliendee, C. Rego), "Metaheuristic Optimization Via Menory and Evolution, Tabu Search and Scatter Search", Kluwer, 2005, 117-144.
 3. W. Bożejko, M. Wodecki, Task realization's optimization with earliness and tardiness penalties in distributed computation systems, LNCS 3528, 2005, 69-75.
 4. W. Bożejko, M. Wodecki, A hybrid evolutionery algorithm for the permutation optimization problems, ISDA 05, IEEE Computer Society, 2005, 326-331.
 5. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel Evolution Heuristic Approach for the Traveling Salesman Problem, ICNAAM'05, WILEY-VCH, ISBN 3-527-40652-2, 2005, 90-93.
 6. W. Bożejko, M. Wodecki, Algorytmy lokalnych poszukiwań z otoczeniami o wykładniczej liczbie elementów, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa, 2005, 130-137.
 7. W. Bożejko, M. Wodecki, Szeregowanie na jednej maszynie zadań z najwcześniejszymi i najpóźniejszymi terminami zakończenia, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT Warszawa, 2005, 138-147.
 8. W. Bożejko, M. Wodecki, Wielowątkowy Algorytm Symulowanego Wyżarzania, Za-stosowanie Teorii Systemów (MONOGRAFIE), 2005, 31-40.
 9. W. Bożejko, J. Grabowski, M. Wodecki, Block Approach-local Search Algorithm for Single Machine Total Weighted Problem, Automatyka T.9, Z.1-2, 2005, 25-35.

2004

 1. J. Grabowski, M. Wodecki, A very fast tabu search algorithm for the permutation flow shop problem with makespan criterium, Computer & Operation Research, 31 (2004), 1891-1909.
 2. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel tabu search method approach for very difficult permutation scheduling problems, IEEE Computer Society P2080 2004, 156-161.
 3. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel genetic algorithm for minimizing total weighted completion time, Lecture Notes in Computer Science No. 3070, Springer Verlag 2004, 400-405.
 4. W. Bożejko, M. Wodecki, The new concepts in parallel simulated annealing method, Lecture Notes in Computer Science No. 3070, Springer Verlag 2004, 853-859.
 5. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel genetic algorithm for the flow shop scheduling problem, Lecture Notes in Computer Science No. 3019, Springer Verlag 2004, 566-571.
 6. J. Grabowski, M. Wodecki, Nowe elementy algorytmu symulowanego wyżarzania dla problemu przepływowego, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, 2004, 420-427.
 7. W. Bożejko, M. Wodecki, Równoległy algorytm genetyczny dla jednomaszynowego problemu szeregowania zadań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, 2004, 136-143.
 8. W. Bożejko, M. Wodecki, Algorytm dynasearch dla jednomaszynowego problemu szeregowania zadań, Automatyzacja Procesów Dyskretnych, WNT Warszawa 2004, 23-30.
 9. W. Bożejko, M. Wodecki, Równoległy asynchroniczny algorytm tabu search dla przepływowego problemu szeregowania zadań, Automatyzacja Procesów Dyskretnych, WNT Warszawa 2004, 31-38.
 10. J. Grabowski, M. Wodecki, A new tabu search algorithm for the permutation flow shop problem with Cmax criterion, Automatyzacja Procesów Dyskretnych, WNT Warszawa 2004, 63-71.

2003

 1. J.Grabowski, M. Wodecki, A New Local Search Optimization Algorithm for the Job-Schop Problem, AUTOMATYKA, t. 7, z. 1-2, 2003, 121-128.
 2. W.Bożejko, M. Wodecki, Genetyczny algorytm równoległy dla pewnego permutacyjnego problemu przepływowego, Automatyka, t. 7, z. 1-2, 2003, 51-58.
 3. J.Grabowski, W.Bożejko, M. Wodecki, Sterowanie w elastycznym centrum obróbczym tokarsko-frezarskim, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, 2003, ISBN 83-204-2809-2, 101-106.
 4. W. Bożejko, M. Wodecki, Problemy komunikacji w obliczeniach wieloprocesorowych, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, 2003, ISBN 83-204-2809-2, 107-113.
 5. W.Bożejko, M. Wodecki, Algorytmy konstrukcyjne dla pewnych problemów szeregowania zadań, Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, ONT, 2003, ISBN 83-916420-1-1, 331-336.
 6. W. Bożejko, M. Wodecki, Równoległy algorytm tabu dla permutacyjnego problemu przepływowego, Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, ONT, 2003, ISBN 83-916420-1-1, 313-318.

2002

 1. W. Bożejko, M. Wodecki, Solving the Flow Shop Problem by Parallel Simulated Annealing, International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM 2001), LNCS, 2328, Springer Verlag, 2002, 236-244.
 2. W. Bożejko, M. Wodecki, Solving the flow shop problem by parallel tabu search, International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering (PARALEC 2002), IEEE Computer Society, PR 01730, 2002, 189-194.
 3. W. Bożejko, M. Wodecki, Algorytm równoległy tabu search dla permutacyjnego problemu przepływowego, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, 2002, 127-134.
 4. W. Bożejko, M. Wodecki, Liczby rozmyte w problemach szeregowania zadań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, 2002, 135-141.
 5. J. Grabowski, M. Wodecki, Szeregowanie zadań w elastycznym systemie produkcyjnym, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, 2002, 318-327.
 6. W. Bożejko, M. Wodecki, Parallel algorithm for some single machine scheduling problem, AUTOMATYKA, z. 134, 2002, 81-90.
 7. W. Bożejko, M. Wodecki, Permutacyjny problem przepływowy, Algorytmy równoległe symulowanego wyżarzania, AUTOMATYKA, z.134, 2002, 91-102.

2001

 1. J. Grabowski, J. Pempera, M. Wodecki, A new very fast tabu search algorithm for the job-shop problem, 17th International Symposium on Mathematical Programming, Georgia, 2000, USA.
 2. W. Bożejko, M. Wodecki, Solving Flow Shop Problem by Parallel Simulated Annealing, Fourth International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, Naleczow, September, 9-12, 2001.
 3. W. Bożejko, M. Wodecki, Stabilność metaheurystyk dla wybranych problemów szeregowania zadań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2001, 85-94.
 4. W. Bożejko, M. Wodecki, Algorytmy Tabu Search z rozmytymi danymi, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2001, 95-103.
 5. W. Bożejko, M. Wodecki, Modelowanie niepewności danych w problemach szeregowania zadań, AUTOMATYKA, t5, z1/2, 103-112, 2001.
 6. W. Bożejko, M. Wodecki, Algorytmy równoległe dla permutacyjnych problemów szeregowania zadań, III KK Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, OPNT, Kraków 2001, 421-426.
 7. W. Bożejko, M. Wodecki, Problem szeregowania zadań z niepewnymi danymi, III KK Metody i Systemy Komputerowe w Badaniach Naukowych i Projektowaniu Inżynierskim, OPNT, Kraków 2001, 427-432.

2000

 1. P. Lipiński, M. Wodecki, Single machine tardiness scheduling problems, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, AUTOMATYKA, z. 129, 2000, 263-272.
 2. J. Grabowski, M. Wodecki, Problem wyboru zadań do wykonywania w dyskretnym systemie produkcyjnym, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2000, 197-203.

1999

 1. W. Bożejko, M. Wodecki, Algorytm równoległy szeregowania zadań oparty na metodzie podziału i ograniczeń, Materiały II K.K. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Kraków, 1999, 591-596.
 2. W. Bożejko, M. Wodecki, System wspomagania harmonogramowania dla problemów szeregowania z liniami krytycznymi, Materiały XIII K. K. Automatyki, Opole, 1999, 169-172.
 3. J. Jagiełło, M. Wodecki, Jednomaszynowy problem minimalizacji sumy kosztów opóźnień, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, zbiór referatów II konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, 1999, 125-132.
 4. J. Jagiełło, M. Wodecki, Odporność metaheurystyk dla pewnych problemów szeregowania zadań, Materiały II K.K. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Kraków, 1999, 585-590.
 5. M. Wodecki, Algorytmy metaheurystyczne szeregowania zadań z liniami krytycznymi, AUTOMATYKA, t3, z1, 1999, 345-349.
 6. M. Wodecki, Dwumaszynowy problem przepływowy z minimalizacją kosztów opóźnień, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, 1999, 471-479.

1998

 1. A. Adrabiński, J. Grabowski, M. Wodecki, Zagadnienie optymalnego rozdziału surowca w przemyśle przetwórczym, Materiały Konferencji "Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie", Zakopane, styczeń 1998, 7-12.
 2. J. Grabowski, J. Smutnicki, M. Wodecki, System doradczy dla problemu optymalnego wyboru zestawu maszyn w dyskretnym systemie produkcyjnym, Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Automatyka 125 (1998), 135-144.

1997

 1. J. Grabowski, P. Werwiński, M. Wodecki, System wspomagania procesu podejmowania decyzji dla problemu optymalnego wyboru zestawu maszyn, Raport serii PREPRINTY nr 78/97, Instytut Cybernetyki Technicznej PWr.

1996

 1. A. Adrabiński, J. Grabowski, M. Wodecki, A sequencing problem for job processing by the Turing-lathe, ZNPS 1338 (1996), 19-32.

1994

 1. A. Adrabiński, J. Grabowski, M. Wodecki, Optymalizacja pracy elastycznego centrum obróbczo-tokarskiego, Matematyka Stosowana 37 (1994), 15-37.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS