Logowanie

Języki

 • Polski
 • English
fotopracownik

Nawigacja

Ewa Kołczyk

Pracownik  

2012

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka to podstawa, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, s. 184, ISBN: 978-83-02-11898- 2, WSiP, Warszawa 2012, wyd. I, R.

2011

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, s. 288, WSiP, Warszawa 2011, wyd. VIII.

2010

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, s. 360, WSiP, Warszawa 2010, wyd. II.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, s. 160, WSiP, Warszawa 2010, wydanie XII.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, s. 288, WSiP, Warszawa 2010, wyd. VII.

2009

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, s. 360, WSiP, Warszawa 2009, wydanie I.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, s. 160, WSiP, Warszawa 2009, wydanie XI.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna. Kształcenie w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, s. 288, WSIP, Warszawa 2009, wydanie VI.
 4. E. Kołczyk, Examiner's Remarks on Informatics Matura Examination in Poland, Informatics in Education, Journal of Eastern and Central Europe, Volume 8, Number 2, 2009, Institute of Mathematics and Informatics, Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius, 251-260.

2008

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, s. 352, WSiP, Warszawa 2008, wydanie II.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej klasy 4/6 (z płytą CD-ROM – Oprogramowanie TI'99-U), s. 160, WSiP, Warszawa 2008, wydanie X.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, WSiP, Warszawa 2008, wydanie V zmienione.
 4. E. Kołczyk, Algorithm – Fundamental Concept in Preparing Informatics Teachers, Informatics Education – Supporting Computational Thinking, Proceedings of the Third International Conference on Informatics in Secondary Schools, Evolution and Perspectives, July 1-4, 2008, Toruń, Poland, s. 265-271, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5090, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008.
 5. E. Kołczyk, Matura z informatyki jako przygotowanie do dalszego kształcenia, Materiały V konferencji "Informatyka w Edukacji", Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, Toruń, 95-100.

2007

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, s.352, WSiP, Warszawa 2007, wydanie 1.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Oprogramowanie TI'99-U Płyta CD-ROM do podręcznika dla ucznia szkoły podstawowej. Klasy 4/6, WSiP, Warszawa 2007.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej klasy 4/6 (z płytą CD- ROM – Oprogramowanie TP99-U), s. 160, WSiP, Warszawa 2007, wydanie IX.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Płyta Gim-Inf, wersja linux. Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum. Materiały uzupełniające, WSiP, Warszawa 2007.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Płyta Gim-Inf, wersja windows. Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum. Materiały uzupełniające, WSiP, Warszawa 2007.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna CD Materiały uzupełniające, WSIP, Warszawa 2007.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, WSIP, Warszawa 2007, wydanie IV zmienione.

2006

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA, Podręcznik dla ucznia gimnazjum (z 2 płytami CD-ROM), Wydanie VII, WSiP, Warszawa 2006.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA, Oprogramowanie TF99-U. Płyta CD-ROM do podręcznika dla ucznia szkoły podstawowej. Klasy 4/6, Wydanie VI, WSiP, Warszawa 2006.
 3. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA, Płyta CD-ROM Gim-Inf do podręcznika dla ucznia gimnazjum, Wydanie VII, WSiP, Warszawa 2006.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA, Płyta CD-ROM Gim-Lin do podręcznika dla ucznia gimnazjum, Wydanie VII, WSiP, Warszawa 2006.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej. Klasy 4/6, (z płytą CD-ROM - Oprogramowanie TI'99-U), Wydanie VIII, WSiP, Warszawa 2006.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna, Kształcenie w zakresie podstawowym, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (z płytą CD), WSIP, Warszawa 2006, wydanie III.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna. Kształcenie w zakresie podstawowym, Płyta CD do podręcznika dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, WSIP, Warszawa 2006, wydanie III.
 8. E. Kołczyk, H. Krupicka, Przygotowanie szkolnych koordynatorów TI do współpracy z innymi nauczycielami, Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kompetencje i standardy kształcenia. Materiały ogólnopolskiej konferencji, Kraków 6-7.04.06, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2006, 339-342.
 9. E. Kołczyk, Informatics Matura Examination: useful or not?, Information Technologies at School, Proceedings of the Second International Conference "Informatics in Secondary Schools, Evolution and Perspectives", November 7-11, 2006, Vilnius, Lithuania, Institute of Mathematics and Informatics, Publishing House TEV, 2006.
 10. E. Kołczyk, Kształcenie nauczycieli informatyki wczoraj, dziś i jutro, Dydaktyka informatyki i Informatyka w dydaktyce. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.

2005

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, S. 308, ISBN 83-02-07886-7, WSiP, Warszawa 2005, wydanie VI zmienione.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, S. 160, ISBN 83-02-08162-0, WSiP, Warszawa 2005, wydanie VII.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, INFORMATYKA. Oprogramowanie TI'99-U. Płyta CD-ROM do podręcznika dla ucznia szkoły podstawowej. Klasy 4/6, ISBN 83-02-07313-X, WSiP, Warszawa 2005, wydanie V.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, WebQuest – Activity For Internet Based Learning, Proceedings of an International Conference on Computer Based Learning in Science, Slovak Republic 2005, ISBN 9963-607-63-2.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatics and ICT in Polish Education System, LNCS 3422, ISBN: 3-540-25336-X, 2005, 46-52.

2004

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, WSiP, Warszawa 2004, wydanie V zmienione.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, ICT and Informatics in School, Information and Communication Technology in Education, Czech Republik, 2004, 19-23.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka w Liceum ogólnokształcącym, Informatyka w Szkole XX, Wrocław 2004, 714-718.
 4. E. Kołczyk, M. M. Sysło, Projekt FESI „Technologia informacyjna narzędziem zmian w edukacji”. Zmiany w szkołach i kształcenie nauczycieli, Informatyka w Szkole XX, Wrocław 2004, 316-321.

2003

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wyd. II zmienione, s. 1-208, WSiP, Warszawa 2003.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum, Wyd. IV, s. 1-308, WSiP S.A., Warszawa 2003.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Część 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, Wyd. I, s. 1-280, WSiP S.A., Warszawa 2003.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, Wyd. II, s. 1-280, WSiP S.A., Warszawa 2003.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, Wyd. V, s. 1-280, WSiP S.A., Warszawa 2003.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Kształcenie w zakresie podstawowym i program nauczania w liceum ogólnokształcacym, liceum profilowanym i technikum, Poradnik dla nauczyciela, WSiP S.A., s. 1-92, Warszawa 2003.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna na lekcjach historii w szkole ponadgimnazjalnej (red. G. Pańko, J. Wojdon), Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, Toruń 2003, s. 446-456.
 8. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, WebQuest – praca metodą projektu z wykorzystaniem sieci Internet, Informatyka w Szkole, s. 28-31, Szczecin 2003.
 9. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Z Technologią informacyjną i Informatyką przez wszystkie lata w szkole, Informatyka w Szkole, s. 502-506, Szczecin 2003.
 10. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, WebQuest – Activity for Learning and Teaching with ICT, Mezinarodni Organizacni Vybor POSKOLE, 2003, s. 13-15.

2002

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym, 1-16, WSiP, Warszawa 2002.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, 1-24, WSiP, Warszawa 2002.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcacego, liceum profilowanego i technikum, 1-208, WSiP, Warszawa 2002.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia Informacyjna. Poradnik dla nauczyciela, 1-92, WSiP, Warszawa 2002.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Część 1. Podręcznik dla Liceum Ogólnokształcacego, 1-224, WSiP, Warszawa 2002.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Learning and Teaching with ICT, Information and Communication Technology in Education, 11-16, Czech Republik, 2002.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna i informatyka w szkole ponadgimnazjalnej, 715-717, w Informatyka w Szkole XVIII, Toruń 2002.
 8. E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Metodyka nauczania z pomocą technologii informacyjnej, 235-240, w: Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Kraków 2002.

2001

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Nauka z komputerem, Książka dla ucznia gimnazjum, WSiP, Warszawa 2001.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Nauka z komputerem, Poradnik dla nauczyciela gimnazjum, WSiP, Warszawa 2001.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Nauka z komputerem w gimnazjum, Materiały konferencyjne Pedagogika i Informatyka, Cieszyn 4-5 czerwca 2001, s. 74-76.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Wreszcie Nauka z komputerem w gimnazjum, XVII konferencja Informatyka w szkole, Mielec 2001, s. 729.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Project Work in Informatics Lessons, Proceedings of An International Conference Computer Based Learning in Science, Czech Republic 2001, s. G6.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Learning with Computers in the Middle School, Poskole 2001, Czech Republic, 24-27.04.2001.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Junior Windows und Junior Office, Einfűrung in die ICT, Paderborn (Germany), Infos 2001, 17-20.09.2001
 8. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Lernen mit dem Computer im Gymnasium, Paderborn (Germany), Infos 2001, 17-20.09.2001.
 9. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Junior Windows and Office-Enviroment for Introducing ICT, Networking the Learner, 7th IFIP World Conference on Computers in Education WCCE 2001, 29.07-3.08.2001, Dania.

2000

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, WSiP, Warszawa 1999, wyd. 2 w 2000.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Poradnik dla nauczyciela gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, Podręcznik dla ucznia gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Spiral Intruduction into Information and Communication Technology, Proceedings Poskole 2000, Czech Republic 2000, 15-19.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Scenariusze spotkań z komputerem w gimnazjum, Materiały XVI konferencji "Informatyka w Szkole", Mielec 2000, 15-23.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Metoda projektu w projekcie "Spotkania i nauka z komputerem", Materiały XVI konferencji "Informatyka w Szkole", Mielec 2000, 111-115.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Preparing Teachers for Using ICT in Schools in Poland, Proceedings Information and Communication Technology in Education, Czech Republic 2000, 234-238.
 8. E. Kołczyk, Przedmiot informatyka w zreformowanej szkole, Materiały konferencyjne "Pedagogika i Informatyka", Cieszyn 15-16 czerwca 2000, 259-264.
 9. E. Kołczyk, Przygotowanie nauczycieli przedmiotu informatyka w zredukowanej szkole podstawowej i gimnazjum, Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Informatyczne przygotowanie nauczycieli", Kraków, 25-26 października 1999, Prob. St. Naucz., Zeszyt 24, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000, 219-221.

1999

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Technologia informacyjna. Program nauczania dla szkoły podstawowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Technologia informacyjna. Program nauczania dla gimnazjum, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, klasy 4-6, s. 160, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka. Poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej, klasy 4-6, s. 40, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Spotkania i nauka z komputerem, XV konferencja "Informatyka w szkole", Katowice 1999, 1-9.
 6. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Learning and Commmunicating with Computers, Proceedings Poskole '99, Czech Republic 1999, s. 122-127.
 7. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Computers integrated with the School Subjects, Proceedings An International Conference, 2 July-6 July 1999, University of Twente, Enschede, The Netherlands, Computer Based Learning in Science (CBLIS'99).
 8. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka w gimnazjum, Pierwsze lekcje, s. 64, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.

1998

 1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Edukacja informacyjna, Computer World 25 (1998), 52-54.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Program dla szkoły, Computer World 25 (1998), 56-57.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Edukacja informatyczna w kształceniu ogólnym, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, 1-87.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Edukacja informatyczna w kształceniu ogólnym, XIV Konferencja Informatyka w Szkole, Lublin 1998, 17-22.
 5. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy Informatyki (red. M. M. Sysło), Podręcznik, wyd. 9, PWN, Warszawa 1998, 1-302.

1997

 1. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Podręcznik (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, wyd. 8, 1-302.
 2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Poradnik metodyczny dla nauczyciela (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, 1-522.
 3. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Przykłady wykorzystania Poradnika metodycznego dla nauczyciela, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 422-432.
 4. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997, 1-43.
 5. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Program technologii informacyjnej, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 22-31.
 6. G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin 1997, 123-127.
 7. G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji 1-2 (1997), 43-47.

1996

 1. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki, podręcznik (red. M. M. Sysło), PWN, Warszawa 1996 (wydanie siódme).
 2. G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, Uwagi o wymaganiach na egzamin dojrzałości z informatyki, materiały z XII Konferencji Informatyka w szkole, Lublin 1996, 61-66.
 3. G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, Podstawa programowa z informatyki (propozycja), materiały z XII Konferencji Informatyka w szkole, Lublin 1996, 67-80.

1995

 1. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Podręcznik (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 (z dyskietką) – wyd. 5 i 6.
 2. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Rozwiązania zadań (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, 1-231 (z dyskietką) – wyd. 3.

1994

 1. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki.Podręcznik (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994 (z dyskietką; wyd. 4).
 2. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki. Rozwiązania zadań (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, 1-231 (z dyskietką; wyd. 2).

1993

 1. E. Gurbiel, E. Kołczyk, H. Krupicka, Z. Płoski, M. M. Sysło, J. Witkowski, R. Zuber, K. Łukojć, Elementy informatyki (red. M. M. Sysło), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, 1-302 (z dyskietką).
 2. G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, Uwagi o kształceniu nauczycieli przedmiotu elementy informatyki (red. M. M. Sysło), Informatyka w Szkole, Materiały z Konferencji Informatyka w Szkole IX, UMK Toruń, 15-18.09.1993, 53-56.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS