Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Pracownicy  

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Doktoranci
Pozostali pracownicy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

mgr Krystian Bacławski pok. 324 tel. 71 375-7830 (więcej)
dr hab. Anna Bartkowiak pok. 326 tel. 71 375-7818 (więcej)
dr hab. Marcin Bieńkowski pok. 343 tel. 71 375-7838 (więcej)
dr Małgorzata Biernacka pok. 339 tel. 71 375-7836 (więcej)
dr Dariusz Biernacki pok. 327 tel. 71 375-7832 (więcej)
dr hab. Jarosław Byrka pok. 343 tel. 71 375-7838 (więcej)
prof. Witold Charatonik pok. 347 tel. 71 375-7839 (więcej)
dr Jan Chorowski pok. 203 tel. 71 375-7808 (więcej)
dr hab. Jean-Marie de Nivelle pok. 245 tel. 71 375-7831 (więcej)
mgr Patryk Filipiak pok. 239 tel. 71 375-7812 (więcej)
dr Paweł Gawrychowski pok. 342 tel. 71 375-7837 (więcej)
mgr Tomasz Gogacz pok. 128 tel. 71 375-7833 (więcej)
dr inż. Leszek Grocholski pok. 204 tel. 71 375-7809 (więcej)
dr hab. Artur Jeż pok. 342 tel. 71 375-7837 (więcej)
dr Łukasz Jeż pok. 323 tel. 71 375-7829 (więcej)
dr hab. Tomasz Jurdziński pok. 308 tel. 71 375-7820 (więcej)
dr Przemysława Kanarek pok. 305 tel. 71 375-7822 (więcej)
dr Witold Karczewski pok. 239 tel. 71 375-7812 (więcej)
dr hab. Emanuel Kieroński pok. 304 tel. 71 375-7821 (więcej)
dr Antoni Kościelski pok. 311 tel. 71 375-7825 (więcej)
dr Paweł Laskoś-Grabowski pok. 336 tel. 71 375-7833 (więcej)
prof. Stanisław Lewanowicz pok. 326 tel. 71 375-7816 (więcej)
prof. Krzysztof Loryś pok. 346 tel. 71 375-7035 (więcej)
dr Andrzej Łukaszewski pok. 337 tel. 71 375-7834 (więcej)
prof. Jerzy Marcinkowski pok. 345 tel. 71 375-7034 (więcej)
dr Marek Materzok pok. 336 tel. 71 375-7833 (więcej)
dr Francisco Meléndez pok. 338 tel. 71 375-7835 (więcej)
dr Jakub Michaliszyn pok. 336 tel. 71 375 78 33 (więcej)
dr Marcin Młotkowski pok. 303 tel. 71 375-7032 (więcej)
dr Rafał Nowak pok. 240 tel. 71 375-7813 (więcej)
dr Jan Otop pok. 336 tel. 71 375-7833 (więcej)
prof. Leszek Pacholski pok. 306 tel. 71 375-7823 (więcej)
dr Katarzyna Paluch pok. 304 tel. 71 375-7821 (więcej)
dr hab. Marek Piotrów pok. 348 tel. 71 375-7840 (więcej)
dr Łukasz Piwowar pok. 337 tel. 71 375-7834 (więcej)
mgr Zdzisław Płoski pok. 204 tel. 71 375-7809 (więcej)
dr Paweł Rychlikowski pok. 302 tel. 71 375-7819 (więcej)
mgr Paweł Rzechonek pok. 339 tel. 71 375-7836 (więcej)
dr Grzegorz Stachowiak pok. 312 tel. 71 375-7826 (więcej)
prof. Maciej M. Sysło pok. 244 tel. 71 375-7817 (więcej)
dr Marek Szykuła pok. 312 tel. 71 375-7826 (więcej)
dr Tomasz Truderung pok. 302 tel. 71 375-7819 (więcej)
dr Piotr Wieczorek pok. 338 tel. 71 375-7835 (więcej)
mgr inż. Tomasz Wierzbicki pok. 303 tel. 71 375-7032 (więcej)
dr Piotr Wnuk-Lipiński pok. 203 tel. 71 375-7808 (więcej)
dr hab. Mieczysław Wodecki pok. 242 tel. 71 375-7815 (więcej)
dr hab. Paweł Woźny pok. 243 tel. 71 375-7816 (więcej)
dr Wiktor Zychla pok. 302 tel. 71 375-7819 (więcej)

Doktoranci

mgr Agnieszka Faleńska pok. 305 tel. 71 375-7822 (więcej)
mgr Paweł Garncarek pok. 340 (więcej)
mgr Pratik Ghosal pok. 324 tel. 71 375-7830 (więcej)
mgr Przemysław Gospodarczyk pok. 240 tel. 71 375-7813 (więcej)
mgr Adam Kaczmarek pok. 202 tel. 71 375-7807 (więcej)
mgr Michał Karpiński pok. 340 (więcej)
mgr Jakub Kowalski pok. 324 tel. 71 375-7830 (więcej)
mgr Adam Kunysz pok. 342 tel. 71 375-7837 (więcej)
mgr Mateusz Lewandowski pok. 325 tel. 71 3757-918 (więcej)
mgr Adrian Łańcucki pok. 202 tel. 71 375-7807 (więcej)
mgr Krzysztof Nowicki pok. 128 (więcej)
mgr Maciej Pacut pok. 340 tel. 71 375-7829 (więcej)
mgr Krzysztof Piecuch pok. 325 tel. 71 375-7918 (więcej)
mgr Piotr Polesiuk pok. 340 (więcej)
mgr Michał Różański pok. 202 tel. 71 375-7807 (więcej)
mgr Bartosz Rybicki pok. 327 tel. 71 375-7832 (więcej)
mgr Krzysztof Sornat pok. 325 tel. 71 3757-918 (więcej)
mgr Klara Zielińska pok. 340 (więcej)

Pozostali pracownicy

mgr inż. Harish Batra pok. 125 tel. 71 375-7806 (więcej)
Elżbieta Jakubczak pok. 232 tel. 71 375-7810 (więcej)
inż. Wojciech Leśniewski pok. 125 tel. 71 375-7806 (więcej)
Janusz Marciniak pok. 126 tel. 71 375-7804 (więcej)
inż. Marcin Motykiewicz pok. 127 tel. 71 375-7036 (więcej)
Stanisław Przytocki pok. 307 tel. 71 375-7824 (więcej)
mgr inż. Beata Rusiecka pok. 234 tel. 71 375-7800 (więcej)
inż. Anna Smolińska pok. 234 tel. 71 375-7800 (więcej)
mgr Katarzyna Wodzyńska pok. 307 tel. 71 375-7824 (więcej)
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS