Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Mapa strony  

          Instytut
               Informacje ogólne
               Struktura instytutu
                    Biblioteka
                         Formularz zamówienia
                    Rady i komisje
                    Zakład Metod Numerycznych
                    Zakład Optymalizacji Kombinatorycznej
                    Zakład ZOiAA
                    Pracownia Inteligencji Obliczeniowej
               Pracownicy
               Terminarz
               Kronika
                    Kronika 2007
                    Kronika 2006
                    Kronika 2005
                    Kronika 2004
                    Kronika 2003
                    Kronika do 2002
                    Budowa Instytutu Informatyki 2004-2005
                    Jan Jerzy Szczepkowicz 1940-1997
               Akredytacje i certyfikaty
               Przewodnik po stronie
          Aktualności
          Nauka
               Wydarzenia naukowe
               Projekty badawcze
               Publikacje
               Raporty techniczne
               Habilitacje i doktoraty
               Seminaria zakładowe
               Szkoły i konferencje
               Czasopisma on-line
               Sprawozdania
               Przydatne adresy
          Studia
               Rodzaje studiów
               Przepisy dla studentów
                    Uchwały i rozporządzenia
                    Formularze
               Egzamin licencjacki
               Egzamin magisterski
               Praktyki zawodowe
               Studia doktoranckie
               Studia zamawiane
               Studia podyplomowe IN
               Rekrutacja na studia II stopnia
               Prace dyplomowe
          Współpraca
               Studia zamawiane
               Współpraca z Urzędem Miejskim Wrocławia
               Wymiana studentów
               Współpraca z przemysłem
          Dla studentów
               Ogłoszenia bieżące
               Serwisy dla studentów
               Koło Studentów Informatyki
          Dla kandydatów
          Dla młodzieży
               Olimpiada Informatyczna 2016
               Olimpiada Informatyczna 2015
          Mapa strony
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS