Warning: Table 'sessions' is marked as crashed and should be repaired query: DELETE FROM sessions WHERE timestamp < 1544194986 in /opt/www/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 136

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/www/htdocs/includes/database.mysql.inc:136) in /opt/www/htdocs/includes/bootstrap.inc on line 726

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/www/htdocs/includes/database.mysql.inc:136) in /opt/www/htdocs/includes/bootstrap.inc on line 727

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/www/htdocs/includes/database.mysql.inc:136) in /opt/www/htdocs/includes/bootstrap.inc on line 728

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/www/htdocs/includes/database.mysql.inc:136) in /opt/www/htdocs/includes/bootstrap.inc on line 729
Serwisy dla studentów | Instytut Informatyki

Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Serwisy dla studentów  

warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/www/htdocs/includes/database.mysql.inc:136) in /opt/www/htdocs/includes/common.inc on line 148.

Zapisy na zajęcia

Studenci informatyki zapisują się na zajęcia prowadzone w Instytucie Informatyki poprzez System Zapisów. System Zapisów zawiera aktualną ofertę dydaktyczną, plan zajęć i konsultacje na bieżący semestr oraz skład osobowy wszystkich grup. Dostęp do systemu zapewniają konta zakładane w systemie wszystkim studentom pierwszego roku informatyki — identyfikatory i hasła studenci otrzymują w czasie pierwszych spotkań organizacyjnych w Instytucie. Pozostałe osoby, które mogą być uprawnione do zapisów na zajęcia, powinny kontaktować się w sprawie utworzenia konta z Dyrektorem ds. Dydaktycznych. Zasady działania zapisów opisane są w systemie.

Oferta dydaktyczna

Opis prowadzonych przedmiotów oraz propozycje nowych zajęć są publikowane w Systemie Zapisów na podstronie Oferta. Studenci mogą poprzez system wypowiadać się na temat propozycji nowych zajęć oraz głosować na zajęcia, na które chcą uczęszczać w przyszłości.

Ocena zajęć

Studenci mają prawo oceniania zajęć, w których uczestniczyli. System oceny zajęć jest obecnie dostępny z Systemu Zapisów. System ten zapewnia anonimowość studentom oceniającym zajęcia, gwarantując jednocześnie możliwość oceniania tylko tych zajęć, na które dana osoba uczęszczała. W ramach oceny studenci odpowiadają na określone pytania i mogą dodatkowo zamieszczać swoje opinie i komentarze dotyczące zajęć. Oceniani pracownicy mają wgląd w dane zbiorcze (liczba poszczególnych odpowiedzi na poszczególne pytania) oraz treści komentarzy dotyczące prowadzonych przez nich zajęć. Osoby funkcyjne pełniące nadzór nad dydaktyką w instytucie mają wgląd w oceny zbiorcze oraz treści komentarzy i opinii dla wszystkich zajęć. We wszystkich przypadkach oceniający pozostaje anonimowy.

Wirtualny dziekanat, czyli USOS

Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki posługuje się systemem USOS do przechowywania informacji o studentach i ich postępach. Dostęp zdalny do systemu jest możliwy poprzez jego moduł - USOS Web.

  1. Pracownicy poprzez system USOS Web wpisują wyniki egzaminów i zaliczeń.
  2. Studenci poprzez system USOS Web mają wgląd w wyniki egzaminów i zaliczeń.

W sprawie informacji nt. kont, dostępu i działania systemu należy kontaktować się z dziekanatem Wydziału Matematyki i Informatyki.

Materiały do zajęć

Materiały dydaktyczne do zajęć prowadzonych w instytucie są najczęściej zamieszczane na stronach pracowników lub na platformie edukacyjnej Moodle działającej na serwerze instytutowym. Serwer platformy edukacyjnej Moodle jest dostępny pod adresem http://kno.ii.uni.wroc.pl. Umożliwia on tworzenie kursów stowarzyszonych z poszczególnymi zajęciami. Poprzez taki kurs możliwe jest zamieszczanie materiałów dydaktycznych do zajęć, kontakt z uczestnikami zajęć oraz zapis postępów uczestników zajęć.
Pracownicy mogą uzyskać konta w Moodle z uprawnieniami do tworzenia i prowadzenia kursów za pośrednictwem administratora Moodle (kontakt poprzez dyrektora ds. dydaktycznych). Studenci mogą samodzielnie zakładać konta dające im uprawnienia studenta w Moodle, czyli osoby, która może zapisywać się na kursy. Do zapisu na niektóre kursy może być potrzebne hasło, które uczestnikom zajęć przekazuje prowadzący zajęcia.

Oprogramowanie dla studentów

Dreamspark

Aby korzystać z bezpłatnego oprogramowania Microsoftu, należy wysłać maila na adres hbat@ii.uni.wroc.pl do Harisha Batry z następującymi danymi:

  • Temat: Dreamspark msdn
  • Zawartość: Nr albumu/indeksu, nr tel. kom.: +48xxxxxxxxx, rok studiów, imię, nazwisko

Zmiana haseł w systemie Windows/Linux

W celu zmiany hasła do systemów Windows/Linux w laboratoriach, należy wysłać maila na adres admin@ii.uni.wroc.pl z następującymi danymi:

  • Temat: Haslo windows linux
  • Zawartość: Nr albumu/indeksu, nr tel. kom.: +48xxxxxxxxx, imię, nazwisko
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS