Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Projekty badawcze  

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki:

 1. Zastosowanie nowoczesnych metod algorytmicznych w rozwiązywaniu NP-trudnych problemów klastrowania
  Kierownik: mgr Krzysztof Sornat
  Okres realizacji: 2016-2019
 2. Zastosowanie logiki z funkcjami częściowymi
  Kierownik: dr hab Jean Marie de Nivelle
  Okres realizacji: 2016-2019
 3. Logiki do przetwarzania danych i weryfikacji
  Kierownik: dr Jakub Michaliszyn
  Okres realizacji: 2015-2018
 4. Metody wnioskowania o programach w językach wyższego rzędu
  Kierownik: prof. dr hab. Witold Charatonik
  Okres realizacji: 2015-2018
 5. Kompresja, logika, języki formalne: nowe podejścia łączące różne dziedziny
  Kierownik: dr Artur Jeż
  Okres realizacji: 2015-2018
 6. Zastosowanie rekurencyjnych i głębokich sieci neuronowych do modelowania akustycznego sygnału mowy
  Kierownik: dr inż. Jan Chorowski
  Okres realizacji: 2015-2018
 7. Automaty z wagami dla własności kwantytatywnych
  Kierownik: dr Jan Otop
  Okres realizacji: 2015-2018
 8. Problemy komunikacyjne w bezprzewodowych sieciach sensorowych
  Kierownik: mgr Michał Rożański
  Okres realizacji: 2015-2018
 9. Języki i uczenie w General Game Playing
  Kierownik: mgr Jakub Kowalski
  Okres realizacji: 2014-2018
 10. Efektywne algorytmy aproksymacyjne dla znajdowania optymalnej trasy komiwojażera i problemów pokrewnych
  Kierownik: dr Katarzyna Paluch
  Okres realizacji: 2014-2017
 11. Synchronizacja automatów i hipoteza Cerny'ego
  Kierownik: mgr Marek Szykuła
  Okres realizacji: 2014-2016
 12. Hipoteza BDD/FC i okolice
  Kierownik: mgr Tomasz Gogacz
  Okres realizacji: 2014-2017
 13. Algorytmy online dla podstawowych problemów sieciowych
  Kierownik: dr hab. Marcin Bieńkowski
  Okres realizacji: 2014-2016
 14. Algorytmy aproksymacyjne bazujące na zaokrąglaniu programów liniowych
  Kierownik: mgr Bartosz Rybicki
  Okres realizacji: 2013-2016
 15. Konstrukcja i analiza skalowanych algorytmów dla sieci bezprzewodowych
  Kierownik: dr hab. Tomasz Jurdziński
  Okres realizacji: 2013-2016
 16. Obliczenia rozproszone w sieciach dynamicznych
  Kierownik: dr hab. Tomasz Jurdziński
  Okres realizacji: 2013-2016
 17. Wokół logik modalnych - rozstrzygalność i złożoność
  Kierownik: dr Jakub Michaliszyn
  Okres realizacji: 2012-2015
 18. Procedury decyzyjne w weryfikacji
  Kierownik: prof. dr hab. Witold Charatonik
  Okres realizacji: 2012-2015
 19. Struktura i interpretacja języków programowania w paradygmacie "dowody jako programy"
  Kierownik: dr Małgorzata Biernacka
  Okres realizacji: 2012-2015
 20. Wydajne algorytmy i reprezentacje w teorii języków formalnych i automatów
  Kierownik: dr Artur Jeż
  Okres realizacji: 2011-2014
 21. Dualne funkcje B-sklejane: konstrukcja i zastosowania
  Kierownik: dr Paweł Woźny
  Okres realizacji: 2011-2013

Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Algorytmy aproksymacyjne w warunkach niepewności
  Kierownik: dr Marcin Bieńkowski
  Okres realizacji: 2010-2013
 2. Zagadnienia złożoności i rozstrzygalności dla teorii logicznych motywowanych informatyką
  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski
  Okres realizacji: 2010-2013
 3. Automaty, gramatyki, równania: minimalizacja i siła wyrazu
  Kierownik: dr hab. Tomasz Jurdziński
  Okres realizacji: 2010-2012
 4. Szeregowanie online (promotorski)
  Kierownik: dr hab. Tomasz Jurdziński
  Okres realizacji: 2010-2011
 5. Semantyka języków programowania i transformacji programów: derywacje i certyfikacja w teorii typów systemu Coq
  Kierownik: dr Dariusz Biernacki
  Okres realizacji: 2009-2011
 6. Automatyczne wnioskowanie w teoriach równościowych (promotorski)
  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski
  Okres realizacji: 2009-2010
 7. Gramatyki koniunkcyjne i układy równań języków (promotorski)
  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loryś
  Okres realizacji: 2008-2010
 8. Analiza kombinatoryczna algorytmów rozproszenia (promotorski)
  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  Okres realizacji: 2008-2010
 9. Algorytmy aproksymacyjne i online
  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loryś
  Okres realizacji: 2007-2010
 10. Bezpieczeństwo obliczeń komputerowych
  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Pacholski
  Okres realizacji: 2006-2009
 11. Rozstrzygalność pewnych teorii logicznych motywowanych teorią informatyki
  Kierownik: dr hab. Jerzy Marcinkowski
  Okres realizacji: 2006-2009
 12. Sieci dynamiczne: eksploracja i zarządzanie danymi
  Kierownik: dr Marcin Bieńkowski
  Okres realizacji: 2006-2008
 13. Konstrukcja i analiza algorytmów aproksymacyjnych dla grafowych problemów optymalizacyjnych (promotorski)
  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loryś,
  Okres realizacji: 2006-2008
 14. Metody teorii automatów i języków formalnych w problemach wyszukiwania wzorca, weryfikacji bezpieczeństwa systemów, złożoności obliczeniowej oraz w analizie języków naturalnych
  Kierownik: dr Tomasz Jurdziński
  Okres realizacji: 2006-2008
 15. Zastosowanie pojęcia typów do weryfikacji i certyfikacji programów
  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Pacholski
  Okres realizacji: 2000-2003
 16. Równoległe i sekwencyjne algorytmy aproksymacyjne dla problemów kombinatorycznych i geometrycznych
  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Loryś
  Okres realizacji: 2000-2002
 17. Edukacja Informatyczna w Polskim Systemie Szkolnym (promotorski)
  Kierownik: prof. dr hab. Maciej M. Sysło
  Okres realizacji: 2001-2002
 18. Optymalizacja kosztów obliczeń metod Monte Carlo syntezy obrazów przy zastosowaniu operatorów Minkowskiego i offsetów (promotorski)
  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Pacholski
  Okres realizacji: 2000-2001
 19. Zastosowanie związków rekurencyjnych w teorii szeregów ortogonalnych
  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Lewanowicz
  Okres realizacji: 1999-2001

Inne projekty badawcze:

 1. Audioscope - system do automatycznego wyszukiwania treści w nagraniach w języku polskim metodą hybrydową"
  Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 2. LP-based approximation algorythms
  Stypendysta: dr Jarosław Byrka
  Projekt realizowany w ramach Programu Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.2 PO IG
 3. COSSAR - Cooperative Spectrum Sensing Algorithms for Cognitive Radio
  Stypendysta: dr Radosław Piesiewicz
  Projekt realizowany w ramach programu "Marie Curie Actions - Intra-European Fellowships" (IEF)
 4. GreenNets (Power consumption and CO2 footprint reduction in mobile networks by advanced automated network management approaches)
  Projekt realizowany w ramach programu "Research for the benefit of SMEs"(SME)
 5. Prototyp serwerowego Systemu Akceleracji zadań Analizy i wizualizacji obrazów mikroskopowych oraz Symulacji przepływów krwi do wykorzystania w biomedycznych systemach teleinformatycznych
  Projekt realizowany w ramach programu "Innotech" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS