Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Rady i komisje  


Rada Instytutu

  dr hab. Marcin Bieńkowski
  dr hab. Jarosław Byrka
  prof. dr hab. Witold Charatonik
  dr hab. Artur Jeż
  dr hab. Tomasz Jurdziński
  dr hab. Emanuel Kieroński
  prof. dr hab. Krzysztof Loryś
  prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski
  dr Marcin Młotkowski
  inż. Marcin Motykiewicz
  prof. dr hab. Leszek Pacholski
  prof. dr hab. Jean-Marie de Nivelle
  prof. dr hab. Marek Piotrów
  dr Paweł Rychlikowski
  prof. dr hab. Maciej M. Sysło
  mgr inż. Tomasz Wierzbicki
  dr hab. Paweł Woźny

Terminy posiedzeń


Komisja Dydaktyczna

  dr. Małgorzata Biernacka
  dr hab. Jarosław Byrka
  dr Przemysława Kanarek
  dr hab. Marek Piotrów
  dr Paweł Rychlikowski
  mgr inż. Tomasz Wierzbicki
  dr hab. Paweł Woźny


Komisja Finansowa

  dr Przemysława Kanarek
  dr Marcin Młotkowski
  dr hab. Mieczysław Wodecki


Rada ds. sieci

  dr hab. Marcin Bieńkowski
  dr Marcin Młotkowski
  mgr Zdzisław Płoski
  mgr inż. Tomasz Wierzbicki


Komisja ds. Prac Dyplomowych

 • prodziekan ds. studiów informatycznych — Tomasz Jurdziński,
 • z-ca dyr. ds. dydaktycznych — Przemysława Kanarek,
 • przedstawiciel ZOiAA i ZOK — Paweł Laskoś-Grabowski,
 • przedstawiciel ZJP i ZTIiBD — Witold Charatonik,
 • przedstawiciel ZMN i PGK — Łukasz Piwowar,
 • przedstawiciel ZIO i PIO — Paweł Rychlikowski.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS