Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Zakład Złożoności Obliczeniowej i Analizy Algorytmów - 2016

  1. A. Jeż, One-variable word equations in linear time, Algorithmica. - Vol. 74, iss. 1 (2016), s. 1-48. (http://dx.doi.org/10.1007/s00453-014-9931-3)
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS