Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Numerycznych - 2016

  1. P. Gospodarczyk, P. Woźny, Merging of Bézier curves with box constraints, Journal of Computational and Applied Mathematics 296 (2016), 265-274. (http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2015.10.005)
  2. P. Gospodarczyk, S. Lewanowicz, P. Woźny, $G^{k,l}$-constrained multi-degree reduction of Bézier curves, Numerical Algorithms 71 (2016), 121-137. (http://dx.doi.org/10.1007/s11075-015-9988-3)
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS