Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Pracownicy niezależni (poza strukturą zakładów) - 2016

  1. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Introducing a new computer science curriculum for all school levels in Poland, Informatics in Schools. Curricula, Competences, and Competitions : 8th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution, and Perspectives, ISSEP 2015 Ljubljana, Slovenia, September 28 - October 1, 2015, Proceedings. - Cham : Springer International Publishing, 2016. - (Lecture Notes in Computer Science ; 9378). - S. 141-154. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25396-1_13)
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS