Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Zakład Teorii Informatyki i Baz Danych - 2016

  1. J. Otop, T. A. Henzinger, R. Samanta, Lipschitz robustness of timed I/O systems, Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation : 17th International Conference, VMCAI 2016, St. Petersburg, FL, USA, January 17-19, 2016. Proceedings / Barbara Jobstmann, K. Rustan M. Leino (eds.). - Berlin : Springer Berlin, 2016. - (Lecture Notes in Computer Science ; 9583). - S. 250-267. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-49122-5_12)
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS