Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Zakład Optymalizacji Kombinatorycznej - 2016

  1. Ł. Jeż, Y. Azar, A. Epstein, A. Vardi, Make-to-order integrated scheduling and distribution, Proceedings of the Twenty-Seventh Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms / Robert Krauthgamer (ed.). - New York : Society for Industrial and Applied Mathematics, 2016. - (Proceedings).- S. 140-154. (http://epubs.siam.org/doi/pdf/10.1137/1.9781611974331.ch11)
  2. Ł. Jeż, M. Cygan, J. Sgall, Online knapsack revisited, Theory of Computing Systems. - Vol. 58, iss. 1 (2016), s. 153-190. (http://dx.doi.org/10.1007/s00224-014-9566-4)
  3. Ł. Jeż, L. Epstein, J. Sgall, R. van Stee, Online scheduling of jobs with fixed start times on related machines, Algorithmica. - Vol. 74, iss. 1 (2016), s. 156-176. (http://dx.doi.org/10.1007/s00453-014-9940-2)
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS