Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Pracownicy niezależni (poza strukturą zakładów) - 2015

  1. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Informatyka w edukacji: nauczyciel przewodnik i twórca, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2015. - 243, [10] s. : il.
  2. M. M. Sysło, From algorithmic to computational thinking: on the way for computing for all students, ITICSE '15 : Proceedings of the 2015 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. - New York : The Association for Computing Machinery, 2015. (http://dx.doi.org/10.1145/2729094.2742582)
  3. M. M. Sysło, Jak moglibyśmy się uczyć, II: (as we may learn), Człowiek, media, edukacja / red. nauk. Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 345-355.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS