Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Zakład Inżynierii Oprogramowania - 2015

  1. Z. Płoski, Badanie danych: raport z pierwszej linii działań, Rachel Schutt, Cathy O'Neil ; tł. Zdzisław Płoski Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2015. - 318, [18] s. : il.
  2. Z. Płoski, Od matematyki do programowania uogólnionego, A.A. Stepanov, D.E. Rose, tł. Zdzisław Płoski, Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2015. - 286 s.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS