Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Pracownicy niezależni (poza strukturą zakładów) - 2014

  1. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Informatyka w edukacji: informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - 344, [9] s.
  2. M. M. Sysło, The First 25 Years of Computers in Education in Poland: 1965-1990, in: A. Tatnall, B. Davey (eds.), History of Comoputers in Education, IFIP AICT 424, Springer-Verlag 2014, 266-290.
  3. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Introducing Students to Recursion: A Multi-facet and Multi-tool Approach, in: Y. Gulbahar, E. Karatas (eds.), ISSEP 2014, LNCS 8730, Springer-Verlag 2014, 124-137.
  4. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Think logarithmically!, in: T. Brinda, N. Reynolds, R. Romeike (eds.), KEYCIT 2014 - Key Competencies in Informatics and ICT, Commentarii informaticae didactisae, 2014, 232-237.
  5. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Learning Mathematics Supported by Computational Thinking, in: G. Futschek, C. Kynigos (eds.), Constructionism and Creativity, Oesterreichische Computer Gesellschaft, Vienna 2014, 258-268.
  6. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Myśl logarytmicznie!, Delta, 12, 2014, 10-13.
  7. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Myślenie komputacyjne. Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne, Informatyka w Edukacji, XI, Wydawnictwo UMK Toruń, 2014, 15-32.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS