Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Numerycznych - 2013

 1. P. Woźny, Construction of dual bases, Journal of Computational and Applied Mathematics 245 (2013), 75-85. (http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2012.12.007)
 2. S. Lewanowicz, R. Nowak, P. Woźny, Structure relations for the bivariate big q-Jacobi polynomials, Applied Mathematics and Computation 219 (2013), 8790-8802. (http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2013.02.059)
 3. A. Bartkowiak, R. Zimroz, Efficacy of some primary discriminant functions in diagnosing planetary gearboxes, Computer Information Systems and Industrial Management : 12th IFIP TC8 International Conference, CISIM 2013, Krakow, Poland, September 25-27, 2013 : Proceedings / Khalid Saeed, Rituparna Chaki, Agostino Cortesi, Sławomir Wierzchoń (eds.). - Berlin, Heidelberg : Springer, 2013. - (Lecture Notes in Computer Science ; 8104). - S. 24-35. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40925-7_3)
 4. A. Bartkowiak, R. Zimroz, Two simple multivariate procedures for monitoring planetary gearboxes in non-stationary operating conditions, Mechanical Systems and Signal Processing. - Vol. 38, iss. 1 (2013), s. 237-247. (http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2012.03.022)
 5. P. Woźny, A short note on Jacobi-Bernstein connection coefficients, Applied Mathematics and Computation. - Vol.222 (2013), s. 53-57. (http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2013.07.029)
 6. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Parallel neuro-tabu search algorithm for the job shop scheduling problem, Proceedings of ICAISC 2013, Springer 2013- (Lecture Notes in Artificial Intelligence Vol. 7895), s. 489-499. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-38610-7_45)
 7. W. Bożejko, M. Uchroński, Z. Hejducki, M. Rogalska, M. Wodecki, Harmonogramowanie zintegrowanego systemu transportu i montażu kompozytowych elementów mostowych w systemie Just In Time, Przegląd Budowlany 2/2013, s. 39-44, ISSN 0033-2038.
 8. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Uchroński, M. Wodecki, Zintegrowany proces transportu i montażu obiektu, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, ISBN 978-83-930399-5-1, 273-285.
 9. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Równoległy algorytm neuro-tabu dla problemu gniazdowego szeregowania zadań, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, ISBN 978-83-930399-5-1, 537-547.
 10. W. Bożejko, Z. Hajducki, M. Uchroński, M. Wodecki, Scheduling of composite bridge components transportation in Just in Time system, Preprints of the IFAC Conference on Manufacturing Modeling, Management, and Control (MIM2013), 2013, 2146-2150.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS