Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Pracownicy niezależni (poza strukturą zakładów) - 2013

  1. M. M. Sysło, Learning while we are connected, WCCE 2013 : 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Toruń, Poland, July 1-7 2013 Vol. 1, Research Papers / red. Nicholas Reynolds, Mary Webb, Valentina Dagienë, Maciej M. Sysło. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013.
  2. M. M. Sysło, Uczyć się będąc połączonym, IwE 2013 : X konferencja "Informatyka w Edukacji", 5-7 lipca 2013, UMK Toruń : teksty wystąpień / red. Maciej M. Sysło, Anna Beata Kwiatkowska. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013.
  3. M. Berndt-Schreiber, A. B. Kwiatkowska, A. Polewczyński, K. Skowronek, M. M. Sysło, Teacher training one the way to e-teacher qualifications, Learning while we are connected : WCCE 2013 : 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Toruń, Poland, July 1-7 2013. Vol. 2, Practice papers / red. Nicholas Reynolds, Mary Webb, Valentina Dagienë, Maciej M. Sysło. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013. - S. 199-207.
  4. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, E-teacher standards and certificates, Learning while we are connected : WCCE 2013 : 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Toruń, Poland, July 1-7 2013. Vol. 2, Practice papers / red. Nicholas Reynolds, Mary Webb, Valentina Dagiene, Maciej M. Sysło. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013. - S. 145-151.
  5. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Ocena pracy nauczyciela i wspomaganie jego rozwoju w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, Uczyć się będąc połączonym : IwE 2013 : X konferencja "Informatyka w Edukacji", 5-7 lipca 2013, UMK Toruń : teksty wystąpień / red. Maciej M. Sysło, Anna Beata Kwiatkowska. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013. - S. 164-167.
  6. M. Nowicki, M. Matuszak, A. B. Kwiatkowska, P. Bała, M. M. Sysło, Teaching secondary school students programming using distance learning: a case study, Learning while we are connected : WCCE 2013 : 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Toruń, Poland, July 1-7 2013. Vol. 2, Practice papers / red. Nicholas Reynolds, Mary Webb, Valentina Dagiene, Maciej M. Sysło. - Toruń : Nicolaus Copernicus University Press, 2013.- S. 246-254.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS