Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Pracownia Inteligencji Obliczeniowej - 2013

  1. P. Filipiak, K. Michalak, P. Wnuk-Lipiński, Usage Patterns of Trading Rules in Stock Market Trading Strategies Optimized with Evolutionary Methods, Applications of Evolutionary Computation, Springer 2013, (Lecture Notes in Computer Science, vol. 7835), s.234-243. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37192-9_24)
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS