Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Pracownia Grafiki Komputerowej - 2013

  1. W. Tarnawski, V. Kurtcuoglu, P. Lorek, M. Bodych, J. Rotter, M. Muszkieta, D. Poulikakos, M. Majkowski, A. Ferrari, Ł. Piwowar, A robust algorithm for segmenting and tracking clustered cells in time-lapse fluorescent microscopy, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. - Vol. 17, iss. 4 (2013), s. 862 - 869. (http://dx.doi.org/10.1109/JBHI.2013.2262233)
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS