Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Zakład Inżynierii Oprogramowania - 2013

  1. Z. Płoski, Algorytmy bez tajemnic, Thomas H. Cormen ; tł. Zdzisław Płoski. - Gliwice : Helion, 2013. - 224 s.
  2. L. Grocholski, Stymulowanie innowacyjności poprzez politykę podatkową, E-gospodarka Problemy, Metody, Aplikacje, Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 781 Ekonomiczne Problemy Usług nr 106, Szczecin 2013, s. 189-199, ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS