Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Numerycznych - 2012

 1. P. Keller, S. Lewanowicz, P. Woźny, Polynomial approximation of rational Bezier curves with constraints, Numerical Algorithms 59 (2012), 607-622. (http://dx.doi.org/10.1007/s11075-011-9507-0)
 2. P. Keller, A practical algorithm for computing Cauchy principal value integrals of oscillatory functions, Applied Mathematics and Computation 218 (2012), 4988-5001. (http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2011.10.064)
 3. P. Woźny, Simple algorithms for computing the Bezier coefficients of the constrained dual Bernstein polynomials, Applied Mathematics and Computation 219 (2012), 2521-2525. (http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2012.08.087 )
 4. R. Nowak, A method of convergence acceleration of some continued fractions II, Numerical Algorithms, 64(4), 2013. (http://link.springer.com/article/10.1007/s11075-012-9642-2)
 5. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Uchroński, M. Wodecki, System wspomagania harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012, RK.
 6. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Elastyczny problem gniazdowy - równoległy algorytm przeszukiwania z tabu dla multi-GPU, Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), Tom I, Gliwice (2012), 15-22, RK.
 7. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Wielomaszynowy problem szeregowania zadań z przezbrojeniami, Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), Tom I, Gliwice (2012), 23-31, RK.
 8. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Wodecki, Harmonogramowanie robót budowlanych, Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce, (red. W.Bożejo, J.Pempera), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, 195-219, RK.
 9. M. Uchroński, M. Wodecki, Elastyczne systemy produkcyjne, Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce, (red. W.Bożejo, J.Pempera), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, 221-255, RK.
 10. A. Bartkowiak, R. Zimroz, Multidimensional data analysis for condition monitoring: features selection and data classification, CM 2012 / MFPT 2012 - The Ninth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies. Electronic Proceedings, [CD-ROM], Paper 402, pp. 1-12. ISBN 978-1-901892-36-9. Publisher: Coxmoor Publishing Co., Oxfordshire, 2012, RK.
 11. A. Bartkowiak, R. Zimroz, Curvilinear component analysis in search of dimensionality and structure of some gearbox data, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems - FedCSIS 2012, September 9 - 12, 2012, Wroclaw, Poland / M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, (eds). - Warszawa : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012.- S. 27-34. (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6330483)
 12. A. Bartkowiak, R. Zimroz, Data dimension reduction and visualization with application to multi-dimensional gearbox diagnostics data: comparison of several methods, Solid State Phenomena. - Vol. 180 (2012), s. 177-184. (http://www.dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.180.177)
 13. A. Bartkowiak, R. Zimroz, Curvilinear dimensionality reduction of data for gearbox condition monitoring, Przeglad Elektrotechniczny . - R. 88, nr 10b (2012), s. 268-271. (http://pe.org.pl/issue.php?lang=0)
 14. W. Bożejko, S. Jagiełło, M. Wodecki, A survey of parallel local search methods application in scheduling and logistics, Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2012, 214-232, RK.
 15. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Wodecki, Applying metaheuristic strategies in construction projects management, Journal of Civil Engineering and Management, Taylor & Francis, (2012) Volume 18(5), 621-630, RF.
 16. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Parallel Cost Function Determination on GPU for the Job Shop Scheduling Problem, Proceedings of PPAM 2011, Lecture Notes in Computer Science No. 7204, Springer (2012), 1-10,RK.
 17. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Solving the Flexible Job Shop Problem on Multi-GPU, Proceedings of ICCS 2012, Procedia Computer Science, Elsevier, 9 (2012) 2020 - 2023, RK.
 18. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Solving the flexible job shop problem on GPU, Proceedings of ICAISC 2012, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 7268, Springer (2012), 387-394, RK.
 19. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Fast parallel cost function calculation for the flow shop scheduling problem, Proceedings of ICAISC 2012, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 7268, Springer (2012), 378-386, RK.
 20. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Multi-machine scheduling problem with setup limes, Archives of Control Sciences, Volume 22(LVIII), No. 4, 2012, R.
 21. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Flexible job shop problem - parallel tabu serach algorithm for multi-GPU, Archives of Control Sciences, Volume 22(LVIII), No. 4, 2012, R.
 22. W. Bożejko, Z. Hejducki, P. Rajba, M. Wodecki, Algorytm memetyczny dla pewnego problemu potokowego w budownictwie, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012, 251-262, RK.
 23. W. Bożejko, P. Rajba, M. Wodecki, Arrangement Algorithms Stability with Probabilistic Parameters of Tasks, Proceedings of APCAST 2012, 14th International Asia Pacific Conference on Computer Aided System Theory, 6th to 8th February, 2012, Sydney, Australia (2012) 120-122, RK.
 24. W. Bożejko, P. Rajba, M. Wodecki, Scheduling problem with uncertain parameters, Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2012, 262-273, RK.
 25. P. Wnuk-Lipiński, Parallel evolutionary algorithms for stock market trading rule selection on many-core graphics processors, Natural computing in computational finance. Vol. 4 / Anthony Brabazon, Michael O'Neill and Dietmar Maringer (Eds.). - Berlin, Heidelberg : Springer, 2012.- (Studies in Computational Intelligence ; 380).- S. 79-92. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-23336-4_5)
 26. P. Filipiak, K. Michalak, P. Wnuk-Lipiński, A predictive evolutionary algorithm for dynamic constrained inverse kinematics problems, Hybrid Artificial Intelligent Systems : 7th International Conference, HAIS 2012, Salamanca, Spain, March 28-30th, 2012. Proceedings, Part I / Emilio Corchado, Vaclav Snasel, Ajith Abraham, Michal Woźniak, Manuel Grana, Sung-Bae Cho (Eds.). - Berlin, Heidelberg : Springer, 2012. - (Lecture Notes in Artificial Intelligence ; nr 7208).- S. 610-621. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-28942-2_55)
 27. P. Filipiak, P. Wnuk-Lipiński, Parallel CHC Algorithm for Solving Dynamic Traveling Salesman Problem Using Many-Core GPU, Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7557, Springer, 2012,pp.305-314, RK.
 28. P. Rajba, M. Wodecki, Stability of scheduling with random processing times on one machine, Applicationes Mathematicae. - Vol. 39, nr 2 (2012), s. 169-183.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS