Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 2012

  1. Z. Płoski, Złożoność obliczeniowa, Christos H. Papadomitriou; z ang. przeł.: Zdzisław Płoski. - Nowe wyd. pol. - Gliwice : Wydaw. Helion, 2012. - 466 s.
  2. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka to podstawa, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, s. 184, ISBN: 978-83-02-11898- 2, WSiP, Warszawa 2012, wyd. I, R.
  3. A. B. Kwiatkowska, Z. Nowakowski, M. M. Sysło, E-nauczyciel. Standardy, certyfikaty, sylabusy, Materiały szkoleniowe, Opole 2012.
  4. A. B. Kwiatkowska, M. M. Sysło, Book Embedding of N-Free Posets, EuroCG 2012, Asyz, Włochy, 19-21.03.2012, RK.
  5. M. M. Sysło, Zasoby otwarte - prawdy i fikcje. Środowiska wirtualne zamiast e-podręczników, Meritum, 4, 2012, R.
  6. M. M. Sysło, Homo informaticus: czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie, red. nauk. Maciej M. Sysło Warszawa : Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, 2012. - 310 s.
  7. M. M. Sysło, Indywidualizacja kształcenia: idee, metody, narzędzia, Człowiek, media, edukacja / pod red. nauk. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał. - Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2012. - S. 576-588.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS