Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Zakład Optymalizacji Kombinatorycznej - 2012

  1. J. Byrka, B. Rybicki, Improved LP-Rounding Approximation Algorithm for k-level Uncapacitated Facility Location, ICALP (1) 2012: 157-169.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS