Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Numerycznych - 2011

 1. S. Lewanowicz, P. Woźny, Multi-degree reduction of tensor product Bezier surfaces with general boundary constrains, Applied Mathematics and Computation 217 (2011), 4596-4611. (http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2010.11.011)
 2. S. Lewanowicz, P. Woźny, Bezier representation of the constrained dual Bernstein polynomials, Applied Mathematics and Computation 218 (2011), 4580-4586. (http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2011.10.040)
 3. W. Bożejko, P. Rajba, M. Wodecki, Problem dystrybucji w systemie JIT z losowymi parametrami, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, (2011), 223-233.
 4. W. Bożejko, M. Wodecki, Single-walk parallelization of the genetic algorithm, Proceedings of the 3rd International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Rzym (2011), 586-590.
 5. W. Bożejko, P. Uchroński, M. Wodecki, Szacowanie wartości funkcji celu w problemie gniazdowym z równoległymi maszynami, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, (2011), 234-252.
 6. W. Bożejko, M. Wodecki, The metodology of parallel mementic algorithms designing, Proceedings of the 3rd International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Rzym (2011), 643-648.
 7. W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Rogalska, M. Wodecki, Scheduling of a construction projects with a hybrid evolutionary algorithm's application, in: Evolutionary Algorithms (Eisuke Kita, ed.), InTech Publishing, (2011), 295-308.
 8. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Parallel estimation of the cost function for the flexible scheduling problem, Procedia Computer Science, vol. 4, 2011, 2236-2245.
 9. W. Bożejko, Z. Hejducki, P. Rajba, M. Wodecki, Project management In building process with uncertain tasks times, Management and Production Engineering Review, vol. 2, 2011, 3-9.
 10. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Równoległe szacowanie wartości funkcji celu w elastycznym problemie gniazdowym, Automatyka, Tom 15, Zeszyt 2, Wyd. AGH, Kraków 2011, 91-100.
 11. W. Bożejko, M. Wodecki, Problem rozsyłania informacji w sieciach komputerowych, Automatyka, Tom 15, Zeszyt 2, Wyd. AGH, Kraków 2011, 101-108.
 12. W. Bożejko, M. Uchroński, M. Wodecki, Parallel estimation of the cost function for the flexible scheduling problem, Proceedings of the ICCS 2011, Procedia Computer Science 4 (2011), Elsevier, 2236-2245.
 13. A. Bartkowiak, Anomaly, novelty, one-class classification: a Comprehensive Introduction, International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications, Vol. 3 (2011), 61-71. (http://www.mirlabs.org/ijcisim/regular_papers_2011/Paper8.pdf)
 14. A. Bartkowiak, Command and block profiles for legitimate users of a computer network, w: Computer information systems: analysis and technologies, 10th international conference, proceedings (CISIM 2011, Kolkata, India, December 14-16, 2011) Nabendu Chaki, Agostino Cortesi (ed.), Berlin, Heidelberg: Springer, 2011, (Communications in computer and information science, 245) 295-304. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-27245-5_35)
 15. A. Bartkowiak, R. Zimroz, Investigation on spectral structure of gearbox vibration signals by principal component analysis for condition monitoring purposes, Journal of Physics, Conference Series, Vol. 305, nr 1 (2011), nr art. 012075 (10 str.), 9th International Conference on Damage Assessment of Structures (DAMAS 2011) 11-13 July 2011, St. Anne's College, University of Oxford (http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/305/1/012075)
 16. A. Bartkowiak, A. Szustalewicz, Lars Regression in Diagnosing Mammograms: Selection of Variables for Analysis, Colloquium Biometricum 41, 2011, 73-86. (http://tinyurl.com/73kxso2)
 17. A. Bartkowiak, R. Zimroz, Outliers analysis and one class classification approach for planetary gearbox diagnosis, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 305, nr 1 (2011), nr art. 012031 (10 str.), 9th International Conference on Damage Assessment of Structures (DAMAS 2011), 11-13 July 2011, St. Anne's College, University of Oxford (http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/305/1/012031)
 18. A. Bartkowiak, R. Zimroz, Sparse PCA for gearbox diagnostics, w: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2011), Szczecin, Poland, 18-21 September 2011, M. Ganzha, L. Macieszek, M. Paprzycki (eds.), Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Górnośląski, 2011, 25-31 (http://tinyurl.com/7cz4mba)
 19. P. Wnuk-Lipiński, A Stock Market Decision Support System with a Hybrid Evolutionary Algorithm for Many-Core Graphics Processors, [in] Euro-Par 2010 Parallel Processing Workshops, LNCS, vol. 6586, Springer, 2011, pp. 455-462.
 20. P. Filipiak, K. Michalak, P. Wnuk-Lipiński, Infeasibility Driven Evolutionary Algorithm with ARIMAbased Prediction Mechanism, [in] Intelligent Data Engineering and Automated Learning, LNCS, vol. 6936, Springer, 2011, pp. 345-352.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS