Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

publikacje w roku  

Zakład Metod Programowania - 2011

  1. E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Technologia informacyjna, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, s. 288, WSiP, Warszawa 2011, wyd. VIII.
  2. Praca z uczniem uzdolnionym informatycznie. Tło psychologiczno-pedagogiczne, doświadczenia i propozycje zajęć (red. M. M. Sysło), Projekt Informatyka+, WWSI, Warszawa 2011, 1-192.
  3. Podstawy algorytmiki. Zastosowania informatyki (red. M. M. Sysło), Zbiór wykładów Wszechnicy Popołudniowej, Tom 1, Projekt Informatyka+, WWSI, Warszawa 2011, 1-288.
  4. M. M. Sysło, Outreach to prospective informatics students, w: Informatics in schools: contributing to 21st century education, 5th International Conference on Informatics in Schools: Situation, evolution and perspectives, ISSEP 2011, Bratislava, Slovakia, October 26-29, 2011, proceedings /Ivan Kalaš, Roland T. Mittermeir (eds.), Heidelberg: Springer, 2011, (Lecture Notes in Computer Science, 7013), 56-70. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-24722-4_6)
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS