Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

publikacje w roku  

Zakład Języków Programowania - 2010

 1. W. Charatonik, L. Pacholski, Set constraints with projections, Journal of the ACM, 57(4), 1-37, 2010.
 2. J. de Nivelle, Classical Logic with Partial Functions, International Joint Conference on Automated Reasoning, Lecture Notes in Computer Science, Volume 6173, 203-217, 2010.
 3. L. Grocholski, A. Niemiec, Opiniowanie "nowej, innowacyjnej, nowoczesnej" technologii, Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gdańsk 2010, 169-176.
 4. L. Grocholski, A. Niemiec, Norma PN ISO/IEC 12207 jako zabezpieczenie wdrożenia oprogramowania, Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gdańsk 2010, 161-168.
 5. M. Kamburelis, Shadow maps and projective texturing in X3D, Proceedings of the 15th International Conference on Web 3D Technology, ACM, 17-26, 2010. (http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1836049.1836052&coll=DL&dl=GUIDE)
 6. D. Biernacki, M. Piróg, A Systematic Derivation of the STG Machine verified in Coq, ACM SIGPLAN Haskell Symposium 2010, Baltimore, MD, 25-36, 2010. (http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1863528)
 7. W. Charatonik, P. Witkowski, On the Complexity of the Bernays-Schönfinkel Class with Datalog (red. C. G. Fermüller, A. Voronkov), Logic for Programming, Artificial Intelligence, and Reasoning – 17th International Conference, LPAR-17, Yogyakarta, Indonesia, October 10-15, 2010. Lecture Notes in Computer Science, Volume 6397, 187-201, 2010.
 8. A. Kościelski, Jak uczyłem się matematyki, Matematyka, R. 63, nr 8 (2010), 461-465.
 9. E. Kieroński, J. Marcinkowski, J. Michaliszyn, B and D Are Enough to Make the Halpern-Shoham Logic Undecidable, Lecture Notes in Computer Science, Volume 6199, ICALP (2) 2010: 357-368, 2010.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS